Danmarks portal om Bæredygtig Udvikling

– for handling og omstilling til et grønt, økologisk og bæredygtigt Danmark

BÆREDYGTIG UDVIKLING er en vision om fremtiden, forvaltet nu! Det at tage ansvar for resultatet af vores nutidige handlinger, der rammer en anden, til en anden tid og et andet sted.

En BÆREDYGTIG UDVIKLING er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

Klimamarch 2019 ved Christiansborg

BU.dk har en historie helt tilbage til starten af årtusindet, hvor siden startede som VoresDebat.dk og var en del af en landsdækkende kampagne og debat om og for bæredygtig udvikling. Målet var at skabe debat om Danmarks Nationale Strategi for Bæredygtig Udvikling – en proces der bl.a. startede med ØkoTræf2000, som mundede ud i DanmarksDeklarationen, som en stor række danske organisationer, institutioner og ngo’ere tilsluttede sig i 2001. Den gode proces for en bæredygtig omstilling som var vokset frem i 90’erne, efter Rio-topmødet for Miljø og Udvikling, i 1992, blev med indtoget af Anders Fogh Rasmussen-regeringen sat i stå. Civilsamfundets deltagelse blev ikke støttet længere og Miljøministeriet skåret ned til mindst muligt. En slags historisk tilbageblik kan man læse i dette 25 års tilbageblik, om støtte til NGO’ere og civilsamfundet, som Øko-net bidrog med til de første finanslovsforhandlinger for 2019 S-regeringen.

Nu genlancere Øko-net portalen, foråret 2020, som en bred side for den fortsatte proces for en bæredygtig udvikling. Der har aldrig været mere brug for at skabe et sammenhængende overblik over den bæredygtig omstilling og udvikling. I menu-punktet Historisk om BU kan man finde hele historien om hvordan bæredygtighedsbegrebet blev skabt i FN – og hvordan Agenda 21-deklarationen gav et mandat til en folkelig og bred civilsamfundsdeltagelse i bæredygtig udvikling, i Rio i 1992.

På siden kan man læse nye artikler om grønne og bæredygtige projeter, og om problemerne med klimakrisen og relaterede miljøproblematikker i samfundet. Der er en Kalender, der henter arrangementer om bæredygtig udvikling fra hele landet, via portalen Grønt Overblik, der er en ‘tvillinge-side’ til BU.

Som nyt vil der være et område for GrøntMøde, der er et kommende folkemøde for den grønne omstilling og den nationale strategi for bæredygtig udvikling – et møde der tager tråden op fra ØkoTræf2000, der var et grønt folkemøde august 2000 i Roskilde på Dyreskuepladsen. Øko-net har taget initiativ til mødet der vil finde sted på Sydfyn senere i 2020 eller i 2021, afhængig af hvordan Corona-krisen udvikler sig.

Et andet nyt område hedder Visioner – og her vil nye visionære projekter, processer og kampagner blive præsenteret – kendetegnet for dem er, at de skal være handlings orienteret og komme med nye bud på den bæredygtig omstilling.

Under Netværk og BU-team, kan du læse om hvilke organisationer og aktører, som arbejder med bæredygtig udvikling og hvem der bidrager til siden her, og hvordan man kan bidrage selv.

Jens Galschiøt fortæller om kunstinstallationen Freedom To Pollute, der blev skabt i forbindelse med Verdenstopmøde for Bæredygtig Udvikling i 2002, der blev afholdt i Sydafrika.
Her fra et Øko-net årsmøde hvor skulpturen stod ved indsejlingen til Svendborg Havn.
Klimapåmindelsen stod fast ved Christiansborg fra før valget 2019 og frem til Folketinget vedtog en Klimalov med mål om mindst 70% CO2 reduktion inden 2030.
Her fra en dag hvor påmindelsen var flyttet ud på selve Slotspladsen fra Prins Jørgens Gård hvor den normalt forgik hver torsdag kl. 8.30-10.00

> Bæredygtig udvikling handler om fremtiden, forvaltet nu! Om at tage højde for resultatet af nutidige handlinger, der rammer en anden, til en anden tid og på et andet sted.

> Bæredygtig udvikling handler om en miljømæssig, økonomisk og social retfærdig fremtid – din, vores og deres fremtid. Tager du stilling og handler, påvirker du udviklingen.
Gør du ikke, påvirker du den også!


Besøg projektet Balanceakten – og find en guide til hvordan man kan udvikle sin bæredygtighed i sin organisation eller på en institution – projektet var i slut ’00’erne rettet mod efterskoler og højskoler i Norden: www.balanceakten.dk