Danmarks portal om bæredygtighed

BÆREDYGTIG UDVIKLING er en vision om fremtiden, forvaltet nu! Det at tage ansvar for resultatet af vores nutidige handlinger, der rammer en anden, til en anden tid og et andet sted.

En BÆREDYGTIG UDVIKLING er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.

bu.dk er en vidtspændende portal, der sætter fokus på de miljømæssige, økonomiske, sociale og politiske udviklingstendenser i Danmark og Globalt, og som former mulighederne for Bæredygtig Udvikling.

På siderne findes informationer i mange former. Vi tilstræber at disse informationer dækker vore brugeres behov for information indenfor området Bæredygtig Udvikling.

bu.dk er en videreudvikling af Øko-nets tidligere portal BæredygtigUdvikling.nu