Lokal Agenda 21

Lokal Agenda 21 er implementeringen af Agenda 21 på lokalt niveau.

Agenda 21 er handlingsplanen omkring bæredygtig udvikling som blev vedtaget på Verdenstopmødet i Rio Janeiro 1992. Kapitel 28 i Agenda 21 omhandler de lokale myndigheders initiativer til støtte for Agenda 21.

Baggrunden for de lokale myndigheders rolle i forhold til Agenda 21 er, at mange af de problemer og løsninger i forhold til en bæredygtig udvikling, som tages op i Agenda 21, har deres rødder i lokale aktiviteter og handlinger. De lokale myndigheders deltagelse og samarbejde i forhold til Agenda 21 vil derfor være en afgørende faktor for at nå målsætningerne i Agenda 21.

Hele kapitel 28 i Agenda 21 i den engelske udgave kan læses her.

Kapitel 28 i Agenda 21 opstiller følgende målsætninger for det Lokale Agenda 21 arbejde.

I løbet af 1996 skal de lokale myndigheder have påbegyndt en rådføringsproces med deres borgere samt have opnået konsensus omkring ”en Lokal Agenda 21” for lokalsamfundet.

Alle lokale myndigheder skal støttes i at implementere og følge op på programmer, der har til formål at sikre at kvinder og unge er repræsenteret i beslutnings-, planlægnings- og implementeringsprocesserne.

I løbet af 1993 og 1994 bør man begynde at koble de lokale bestræbelser omkring Lokal Agenda 21 til det internationale niveau, og herigennem sikre at folk kan udveksle informationer, ideer og ekspertise fra det lokale niveau til det internationale niveau og gensidigt på det lokale niveau.

De aktiviteter, der opfordres til at blive gennemført af de lokale myndigheder for at implementere kapitel 28, er:

Hver enkel lokal myndighed skal indgå i en dialog med dets borgere, lokale organisationer og private firmaer og indføre ”en Lokal Agenda 21”.

Gennem konsultationer og konsensus bygning vil lokale myndigheder lære fra borgerne og lokale organisationer samt erhverve de informationer, der er brug for til at formulere den bedste strategi for at fremme en bæredygtig udvikling.

Konsultationsprocessen vil øge husholdningernes bevidsthed omkring bæredygtig udviklings problematikkerne.