Slået op d.

Kyoto-aftalen kun en begyndelse!

Hvis vi skal gøre os forhåbninger om afværge fremtidige trusler om klimaændringer, er der brug for flere og mere omfattende klimaaftaler. Det vil kræve politisk mod at træffe beslutninger, der vil være upopulære på kort sigt. Det skriver næstformanden for tænketanken International Climate Change Task Force i Information. Kyototraktaten er trådt i kraft. Det er […]

Slået op d.

Klimaforandringer truer kystnære bygninger

Vandstanden i verdenshavene stiger konstant, og det kan på længere sigt true bygninger nær kyster. Kostbare ombygninger venter forude. Meget tyder på, at den globale opvarmning forårsager så stor stigning af vandstanden i verdenshavene, at det reelt truer et stort antal bygninger, der kan risikere at blive presset op af deres fundament. I de kommende […]

Slået op d.

Generel tilfredshed med Kyotoaftalen

Dagens debatindlæg er generelt positivt stemt over for Kyotoaftalen, der træder i kraft i dag. Det er en god start og kan skabe mange grønne jobs, lyder det fra skribenterne. ”Verdens kæmpemæssige industrielle produktion betyder, at vi formentlig er højst 10 år fra en situation, hvor vi ikke længere kan forudsige konsekvenserne af de stadigt […]

Slået op d.

Kyotoaftalen – en af de helt store udfordringer!

FN’s klimaaftale – Kyotoprotokollen – træder i kraft i dag. Formålet er at standse udslippet af drivhusgasser for at mindske den globale opvarmning. Men kravene er slet ikke skrappe nok, lyder det fra kritikere. Alle skal indstille sig på forandringer, siger miljøministeren. 141 af verdens industrilande har fra i dag bundet sig til at reducere […]

Slået op d.

Kina er blevet mere miljøbevidst

I løbet af få år har den kinesiske holdning til miljøet og den globale opvarmning ændret sig. Landet udleder mindre CO2 og regeringen har nu indstillet opførslen af større dæmnings- og kraftanlæg. George W. Bush har tidligere begrundet sin manglende tilslutning til Kyoto-protokollen med den øgede forurening i Kina. Men den går ikke længere, skriver […]

Slået op d.

Måske britisk snyd med CO2-plan

Det ser ud til, at Storbritannien har ændret på planen for de britiske virksomheders udledning af drivhusgasser. Det er ulovligt, siger en talskvinde for EU’s miljøkommissær. Danmark er som det eneste land blevet fremhævet for sin handel med drivhusgasser. Storbritannien er ved at få store problemer i EU i spørgsmålet om den britiske stats fordelingsnøgle […]

Slået op d.

DTU udvikler vigtig metode til klimaforskningen

Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet er i gang med udviklingen af en metode, der kan give oplysninger om fremtidens klima i den grønlandske indlandsis. Modellen tager udgangspunkt i indlandsisens ismasse. Lektor Jørgen Dall, der er forsker på Ørsted-DTU, Danmarks Tekniske Universitet, er sammen med lektor Henning Skriver og andre kolleger fra DTU ved at udvikle […]

Slået op d.

EU venter med klimamål

Kommissionen venter og ser, hvad lande som USA, Kina og Indien vil med klimaet. Det kritiserer miljøorganisationer. – Personligt går jeg ind for faste mål, men de skal sættes på det rigtige tidspunkt, siger EU’s miljøkommissær, Stavros Dimas, om EU’s klimapolitik. Den holdning kritiserer miljøforkæmperne. – Kommissionens egen plan viser, at det koster mindre at […]

Slået op d.

Barroso vil bekæmpe global opvarmning

EU kan med økonomisk fordel påtage sig førerrollen i kampen mod den menneskeskabte drivhuseffekt. Det siger EU’s kommissionsformand, José Manuel Barroso i forbindelse med Kommissionens offentliggørelse af sit udspil om klima, bæredygtig udvikling og social sammenhængskraft. Det kan godt betale sig at handle hurtigt i forsøget på at bremse den globale opvarmning. Det vurderer EU-Kommissionen […]