Slået op d.

EU venter med klimamål

Kommissionen venter og ser, hvad lande som USA, Kina og Indien vil med klimaet. Det kritiserer miljøorganisationer. – Personligt går jeg ind for faste mål, men de skal sættes på det rigtige tidspunkt, siger EU’s miljøkommissær, Stavros Dimas, om EU’s klimapolitik. Den holdning kritiserer miljøforkæmperne. – Kommissionens egen plan viser, at det koster mindre at […]

Slået op d.

Barroso vil bekæmpe global opvarmning

EU kan med økonomisk fordel påtage sig førerrollen i kampen mod den menneskeskabte drivhuseffekt. Det siger EU’s kommissionsformand, José Manuel Barroso i forbindelse med Kommissionens offentliggørelse af sit udspil om klima, bæredygtig udvikling og social sammenhængskraft. Det kan godt betale sig at handle hurtigt i forsøget på at bremse den globale opvarmning. Det vurderer EU-Kommissionen […]

Slået op d.

Vindkraft til varme kan give millionfortjeneste

Brug af vindkraft som varmeleverandør kan spare Danmark for millioner. Derudover kan vindkraftvarme give en CO2-besparelse på 300.000 ton om året. Danmark kunne have tjent op til 45 mio. kr. i 2004 på at bruge vindkraft som varmeleverandør. Det fastslår en rapport, som Vindmølleindustrien offentliggjorde i går. Vindkraftvarme kan derudover give en CO2-besparelse på 300.000 […]

Slået op d.

Iskappen på Antarktis smelter

Den globale opvarmning har nu ført til, at isen på den vestlige side af det Antarktiske kontinent smelter med foruroligende høj hastighed, advarer et britisk forskerhold. Iskappen på Antarktis’ vestlige del er begyndt at røre på sig og kollapser den, vil vandstanden i verdenshavene øges med over fem meter. Det er forskere fra British Antarctic […]

Slået op d.

Klimaændringer: Afrika særligt truet

Hvis temperaturen i verden stiger to grader, vil det betyde både vandmangel og risiko for oversvømmelser i Afrika og Sydasien. Det er den dystre konklusion, som flere eksperter drog på den internationale klimakonference i Exeter i Storbritannien. Afrika står øverst på listen over de regioner i verden, der vil blive hårdest ramt af klimaforandringer. Det […]

Slået op d.

På klimatisk katastrofekurs

Mindskes CO2-koncentrationen i atmosfæren ikke øjeblikkeligt, lurer en klimatisk katastrofe lige om hjørnet. Det fastslår en ny, international rapport. Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren er nu så høj, at verden inden for en overskuelig fremtid vil befinde sig i en situation, hvor den globale opvarmning bliver så høj, at det vil få uoverskuelige, katastrofale og […]

Slået op d.

Danske virksomheder indleder salg af CO2-kvoter

Nu kan danske virksomheder sælge og købe CO2-kvoter i lighed med andre råstoffer. Energi E2 er den første virksomhed, der har benyttet denne mulighed. Danske virksomheder kan få økonomisk gevinst ved enten at sælge eller købe CO2-kvoter. Fra 1. januar har 250 danske virksomheder fået tildelt over 30 mio. CO2-kvoter svarende til virksomhedernes hidtidige udledning. […]

Slået op d.

Dansk Industri kritiserer salg af CO2-kvoter

Der er ingen miljøgevinst at hente i de nye CO2-kvoter. Ved salg af kvoter vil udslippet af CO2 blot flytte til andre lande, som ikke er under kvotereglerne, mener Dansk Industri. Dansk Industri forventer, at de energitunge virksomheder vil blive tiltrukket af lande uden CO2-kvoter, og at CO2-reduktionen vil sive til lande, som ikke er […]

Slået op d.

Greenpeace vil ikke være diplomatisk

Miljøbevægelsen Greenpeace mener, at 92-gruppens repræsentant ved FN’s klimamøde i Buenos Aires i december repræsenterede regeringens holdning frem for miljøorganisationernes. 20 miljø- og udviklingsorganisationer (92-gruppen) blev, ved FN’s klimamøde i Buenos Aires i december, repræsenteret af John Nordbo. Ifølge klimamedarbejder Tarjei Haarland fra Greenpeace har John Nordbo lagt op til, at det på nuværende tidspunkt […]

Slået op d.

SF til angreb på den danske miljøbevægelse

SF er fortørnet over udtalelser fra koordinator i 92-gruppen – miljøbevægelsens paraplyorganisation – som giver sin fulde støtte til miljøministerens indsats på klimakonferencen i Argentina. SF kritiserer den danske miljøbevægelse, nærmere betegnet de 20 græsrodsorganisationer, der er samlet i 92-gruppen, for at være bovlam og defensiv. Baggrunden for den skarpe kritik er udtalelser fra 92-gruppens […]