Udgivet i Skriv en kommentar

Bæredygtighed og fællesskaber

Den økologiske landsby i Hundstrup på Sydfyn deltog i COMPASS, Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies, på Københavns Universitet – et forskningsprojekt.

Ny forskning viser sammenhæng mellem fællesskab, livstilfredshed og CO2-aftryk.
Studiet er en sammenligning mellem 1021 repræsentative danske husholdninger og 261 husholdninger i danske økosamfund. Studiet viser endvidere, at husholdninger i økosamfund har et CO2-aftryk, der er 30-50 % lavere end den gennemsnitlige danske husholdning. Undersøgelsen er lavet af COMPASS, Collective Movements and Pathways to Sustainable Societies, på Københavns Universitet 

Forskningsresultaterne er meget relevante i det lys, at vi ifølge Folketingets klimalov fra efteråret 2019 skal gennemføre en 70 % CO2-reduktion inden 2030. Resultaterne er yderligere interessante i forhold til den omstilling, der finder sted i økosamfundene.

Læs hele artiklen af Ditlev Nissen på Levende Lokalsamfunds hjemmeside:
https://levendelokalsamfund.dk/ny-forskning-viser-sammenhaeng-mellem-faellesskab-livstilfredshed-og-co2-aftryk/?fbclid=IwAR0LNIXgS-aXjrGY3IRfjEf5JUY8TADqrYN_wNXdh1bd9Aot1MmcH3l1p1U

Skriv et svar