Udgivet i Skriv en kommentar

Boganmeldelse: Klimaforandringer og poesiens kraft

Anmeldelse af Lise Maj Jensens bog: Som en ært i Guds hånd.

Af Jeppe Læssøe – 7. februar 2021

Fortrængning er en menneskelig egenskab, som kan hjælpe os med gradvist at overkomme mentalt belastende udfordringer. Men overdrives fortrængningen bliver det ligesom strudsen, der stikker hovedet i busken for i næste øjeblik at blive offer for den trussel, den negligerer. Endnu mere problematisk er det, når fortrængningen bliver kollektiv; hvor vi klapper hinanden på skulderne og simulerer at alt går godt, selvom det ikke passer. For at bryde denne tilbøjelighed, har vi brug for at kunne bearbejde og aktivt håndtere de ting, som går os på. Det gælder ikke mindst de angstprovokerende klimaforandringer og tilbageskridt i den biologiske mangfoldighed. Men hvordan vende passiv fortrængning til aktiv handlen?

En mulighed, som både er mentalt stimulerende, blid og samtidig tankevækkende, er at læse psykologen og klimaaktivisten, Lise Maj Jensens forunderlige bog: Som en ært i Guds hånd. Som undertitlen angiver består den af “klimahaiku, digte og andre ord om kærlighed og klimabevidsthed”

Klimadigte kan måske lyde som noget med facts og pegefingermoral sat på rim, men det er det bestemt ikke i denne bog. I stedet ligger dens og poesiens styrke i at tale til de følelser og tanker, vi har i os, at gøre det i et sprog som er fjernt fra bevidsthedens logiske tænkning og helt tæt på vores underbevidstheds konstante hvisken og rumlen i os. Det sprog formår Lise Maj Jensen at sætte på papir på en måde, hvor angst, kærlighed, vrede, håb, tankefragmenter, oplevelser, det nære og fjerne, forbinder sig, skaber stemninger og brydes på netop så paradoksal vis, som det sker i underbevidstheden. Det objektive og subjektive, det faktuelle og symbolske mødes og udspiller sig gennem bogen. Især i de meget intense digte kommer man dybt ind, ikke bare i forfatterens underbevidste, men også med mærkbar resonans i ens egen underbevidsthed. På den måde er den bevidstgørende. Den aktiverer det der er. Snarere end en ‘Kend dig selv’ effekt, stimulerer det en ‘Kend dig selv i relation til din verden’ selvbevidsthed, hvori man mærker, hvad der går en på, er vigtigt og giver håb og styrke.

På den store verdens-scene kan Covid-19 ses som en uheldig kraft, der om ikke har fortrængt så i hvert fald hæmmet fokus på klimaforandringerne og bæredygtig omstilling. Det mærkes også på det individuelle, mentale plan. Når vi ikke kan mødes, men sidder hjemme for os selv, så fordamper gejsten let og fortrængningerne tager til. I den situation, og især når Covid-19 pandemien forhåbentlig snart letter sit greb, har vi brug for genvækkelse af engagement og aktiv indsats. En ært i Guds hånd er ikke et kampskrift, men kan anbefales som et poetisk stimulerende bidrag hertil.

Find info om bogen i Vidensbanken på portalen Grønt Overblik

Skriv et svar