Udgivet i Skriv en kommentar

Argentinas FN-ambassadør ønsker klima-seminar

På FN’s klimamøde har den argentinske FN-ambassadør stillet forslag om et seminar for eksperter fra alle lande i verden. Seminaret skal blandt andet forsøge at inkludere USA i et forpligtende globalt samarbejde om nedbringelse af verdens udslip af drivhusgasser.

– Den globale opvarmning er en forhindring for social og økonomisk udvikling. Jo senere man kommer i gang med at afværge den, jo dyrere bliver det. Og udviklingen har vist, at man bedst kan tiltrække investeringer i klimavenlige projekter og teknologi, når man har et system med målsætninger. Derfor burde alle være interesseret i at diskutere, hvad der fremover skal ske. Jeg er ikke vred over afvisningen fra USA og en del af udviklingslandene, men jeg er frustreret, siger EU’s delegationsleder Yvo de Boer.

Argentinas FN-ambassadør Raùl Estrada har stillet et tilsyneladende uskyldigt forslag på FN-mødet om verdens klima. ”Lad os aftale et par seminarer, hvor en eller to eksperter fra hvert land i verden taler om, hvad vi skal gøre i fremtiden for at afværge den globale opvarmning.”

Meningen med forslaget er at inkludere de store vækstlande som Kina, Indien og Brasilien med gigantiske udslip, de yngre industrilande og ikke mindst USA i en eller anden form for forpligtende globalt samarbejde om at lægge loft over udslippet af drivhusgasser.

De emner, der ifølge ambassadør Raùl Estrada skal diskuteres, er dem, der bliver nævnt af ministrene fra hvert enkelt land i de kommende dage. USA’s reaktion på forslaget var i starten en fornærmet afvisning.

– Vi føler, at forslaget er meget tæt knyttet sammen med, hvad der skal ske efter 2012 – og den slags aktiviteter mener vi ikke, at tiden er moden til, siger den amerikanske chefforhandler Harlan Watson.

I et forsøg på ikke at skræmme USA og de store vækstlande væk fra forhandlingsbordet lægger EU bånd på sig selv.

– Vi ønsker, at samtalerne føres på grundlag af både Klimakonventionen og Kyoto-protokollen. Samtalerne skal være rettet mod fremtiden og munde ud i klare konklusioner, der lægges frem ved den næste forhandling mellem partnerne om et år, siger Yvo de Boer.

Hos Greenpeace finder man, at forslaget er for slapt, fordi erfaringer har vist, at det tager lang tid at vende udviklingen.

– Det er sørgeligt at sige, men det ser ud til, at det er det bedste, vi kan opnå lige nu, siger Steve Sawyer fra Greenpeace.

Kilde: Ebbe Sønderriis, Information, (14.12.04.), s. 13.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar