Udgivet i Skriv en kommentar

Arktis smelter og dyrene forsvinder

En ny rapport viser, at klimaforandringerne i løbet af de næste 100 år vil få store konsekvenser for især dyrelivet. Til den tid vil isbjørnen f.eks. være uddød.

Ifølge en ny rapport fra Arktisk råd er temperaturen i Arktis i løbet af de seneste 100 år steget langt mere end andre steder, og det har alvorlige konsekvenser for dyrelivet. F.eks. er den nordamerikanske trægrænse flyttet længere nordpå, hvilket betyder at rensdyrene har mindre af den arktiske tundra at leve i. Samtidig er issæsonen og dermed isbjørnenes jagttid i Canada blevet kortere. Det betyder, at bjørnene bliver tyndere og har problemer med at producere mælk til deres unger.

Rapporten er baseret på undersøgelser fra 300-400 forskere, der i fire år har forsket i, hvordan klimaforandringerne vil påvirke mennesker og dyr i det kolde nord, og det ser sort ud. Temperaturen på Grønland ventes at stige mellem fire og syv grader de næste 100 år, hvilket også betyder, at isbjørnen formentlig til den tid vil være uddød. I starten i det 23. århundrede vil der efter beregningerne slet ikke være mere is på Grønland. Til gengæld vil det gøre det lettere at bore efter gas i Arktis.

Forskerne bag rapporten vil endnu ikke udtale sig om undersøgelsens konklusioner, men opfordrer beslutningstagere til at overveje, hvordan vi kan ruste os til fremtidens klimaforandringer.

Kilde: Michael Rothenborg, Politiken, (08.11.04.), 1. sektion, s. 7.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar