Udgivet i Skriv en kommentar

Dansk klimapolitik i modvind

EU stiller kritiske spørgsmål til Danmarks klimapolitik, hvor f.eks. olieproducenter er begunstiget med gavmilde CO2-kvoter. Oppositionen samt WWF Verdensnaturfonden stiller sig også kritisk over for regeringens politik.

Fra 2008 kan danske kraftværker og el-kunder forvente en betydelig stigning i el-priserne, da el-selskaberne her skal mindske udslip af drivhusgasser drastisk. Scenariet er en direkte konsekvens af, at regeringen netop nu tillader en lempelig CO2 –politik overfor danske virksomheder, der får lov at slippe langt mere CO2 ud, end EU-Kommissionen anbefaler.

Af samme grund er embedsmænd fra EU begyndt at gå den danske politik efter i bedene og kræver ifølge Politiken bl.a. en forklaring på, hvorfor Mærsk Olie og Gas og andre olieproducenter har fået særlige gunstige betingelser.

Kravene om mindre udslip gælder først fra 2008, og indtil da har regeringen ingen forventning om at mindske udslippene. EU mener ikke, Danmark har gjort rede for, hvordan udslippet af drivhusgasser skal mindskes. Tendensen i flere EU-lande er, at man forsøger at slippe billigt ved at uddele gratis CO2-forureningstilladelser. EU har overfor FN lovet, at udslippet af drivhusgasser vil være mindsket med 8 % i 2008, men Margot Wallström har tidligere sat spørgsmålstegn ved denne plan.

– EU’s flagskib på klimaområdet – handel med CO2-kvoter – sejler den forkerte vej. Danmark bidrager til den gale kurs, siger klimakoordinator Lars Georg Jensen fra WWF Verdensnaturfonden. EU har nu i et brev krævet svar på tiltale senest 28. maj. Heriblandt hvorfor kraftværker, industri og olieselskaber har fået tildelt flere CO2 -kvoter for årene 2005-07, end de egentlig har brug for. De Radikales energiordfører, Martin Lidegaard, går så langt som til at sige, at nogle ministre måske håber på, at Kyoto-aftalen går i vasken. SF’s energiordfører, Anne Grete Holmsgaard, opfordrer nu regeringen til at bruge sommeren på at udforme et nyt klimaudspil.

Miljøminister Hans Christian Schmidt (V) er ikke blevet forskrækket over EU’s udmelding, men håber på, at der kan blive skabt fælles spilleregler for handel med CO2–papirer i EU.

Kilder: Jesper Tornbjerg, Politiken (03.06.04), 1. sektion, s. 2; Urban (03.06.04), s. 2.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar