Udgivet i Skriv en kommentar

Debat om klimakatastrofen, vigtig!

Det er vigtigt for debatten om klimasituationen, at forskere tør rokke ved dogmerne om drivhuseffekten. Det skriver Berlingske Tidende i dagens leder med udgangspunkt i DR1´s dokumentarprogram ’dommedag aflyst’, der netop sætter spørgsmålstegn ved dogmerne.

”Det er ikke hver dag, de elektroniske medier beriger os med nye, udogmatiske indgange til forhold, vi har lært at tage for givet”, skriver Berlingske Tidende i dagens leder.

Berlingske Tidende henviser til DR1s dokumentar forleden ”Dommedag aflyst”, hvor en række forskere satte alvorlige spørgsmålstegn ved den ellers næsten urørlige påstand om, at menneskets brug af fossile brændstoffer er årsag til ophedning af Jordens atmosfære.

”Tilbage står en ramponeret teori om, at klodens opvarmning er menneskeværk. Og de skeptiske forskere går videre end det: Selve dogmet om, at der finder en usædvanlig opvarmning sted, er også tvivlsomt”, skriver Berlingske Tidende videre og fortsætter: ”Hvis man ikke bare glæder sig over, at debatten nu er blevet tilført et vægtigt og tiltrængt modsynspunkt, er det ildevarslende nyt.”

Reaktionerne fra det eksisterende miljøestablishment accepterer naturligvis ikke denne modsigelse. Berlingske Tidende skriver, at interessen i at fastholde et urokkeligt dommedags-scenario er overvældende.

”Alt dette betyder ikke, at teorierne om menneskets medansvar for klima-udviklingen skal kuldkastes. Ej heller at alle påstande i ’Dommedag aflyst’ er endegyldige. Men det betyder, at det er i alles interesse, at teorierne bliver efterprøvet, kritiseret og modsagt. Bedre sent end aldrig”, skriver Berlingske Tidende og afslutter: ”Emnet er for stort og for vigtigt til, at noget som helst andet er acceptabelt. Kun eksperter og interesseorganisationer med en dårlig sag optræder så berøringsangst og debat-immunt, som mange gør i denne sag.”

Kilde: Berlingske Tidende, (03.12.04.), Magasin, s. 12.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar