Udgivet i Skriv en kommentar

EU favoriserer fossil energi

De 15 hidtidige EU-lande betaler årligt mindst 21,7 mia. euro i støtte til miljøbelastende energikilder som kul, olie og gas. De vedvarende energikilder støttes med blot 5,3 mia. euro. Det fremgår af en ny rapport fra det Europæiske Miljøagentur, der pointerer, at den massive støtte til fossil energi er i modstrid med EU’s klimapolitik.

Officielt hedder det sig, at vedvarende energi skal dække 22 % af EU’s elforbrug og 12 % af EU’s samlede energiforbrug i 2010. Men virkeligheden er en anden. Det konkluderer en ny rapport fra det Europæiske Miljøagentur. Heraf fremgår det, at EU’s hidtidige 15 medlemslande årligt donerer mindst 21,7 mia. euro til den fortsatte brug af de fossile energikilder kul, olie og gas. Omvendt støttes de vedvarende energikilder kun med 5,3 mia. euro.

Rapporten fra miljøagenturet konkluderer, at den massive støtte til fossil energi er i modstrid med EU’s klimapolitik og den vedtagne målsætning om at fremme brugen af CO2-fri energikilder.

Miljøagenturet har også forsøgt at beregne, hvad brugen af fossil energi koster i miljø- og sundhedsomkostninger. Ifølge agenturet koster de 15 hidtidige EU-landes el-produktion 37-67 mia. euro årligt i skjulte omkostninger for skader på natur, klima og mennesker. De skjulte omkostninger ved vedvarende energikilder som sol, vind og biomasse ligger på mellem 2 og 3 mia. euro årligt.

Kilde: Jørgen Steen Nielsen, Information (04.06.2004), s. 1.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar