Udgivet i Skriv en kommentar

EU-rapport: Klimatiske ændringer et faktum i Europa

Temperaturstigningerne i Europa er alarmerende høje sammenlignet med resten af verden, og er forårsaget af menneskeskabt forurening. Sådan lyder konklusionen på ny EU-rapport, som råber vagt i gevær til politikerne.

Ændringer i det europæiske klima er ikke noget fremtidsfænomen. Det fastslår en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur, som nævner de seneste års hedebølger og oversvømmelser som resultatet af menneskeskabte klimaændringer.

– Denne rapport samler en bunke beviser på, at klimaændringerne allerede har sat ind. Konsekvenserne er omfattende, og mange af dem vil koste dyrt for både mennesker og øko-systemer i hele Europa, udtaler direktør for miljøagenturet, professor Jacqueline McGlade.

Af rapporten fremgår det, at temperaturen i Europa stiger hurtigere end på globalt niveau. Dette skyldes hovedsageligt drivhusgasserne. CO2 koncentrationen er den højeste i de seneste 42.000 år muligvis de seneste 20 mio. år.

Rapportens konklusioner overrasker ikke græsrødderne.

– Rapporten er klar i mælet, når den fastslår, at menneskelig aktivitet har stor betydning. Det betyder, at vi ikke kan fortsætte den diskussion, men at der skal handling til, siger Tarjei Haaland fra Greenpeace.

Rapportens bud på, hvordan CO2 problemerne konkret løses er Koyto-aftalen, Rusland inkl. vel at mærke. Det anbefales, at klimaændringerne medtænkes i byplanlægning og inden for industrien, f.eks. ved byggeri tæt på vand og på skisportssteder. I Danmark skal vi især forholde os til det faktum, at vandstanden stiger.

Ifølge forhenværende direktør for Institut for Miljøvurdering, Bjørn Lomborg, kan mange af de klimatiske problemer løses lokalt.

– At sætte ind mod udledningen af CO2 for at nedbringe generne ved den globale opvarmning vil dels blive meget dyrt, dels ikke have nogen effekt på kort sigt, siger Lomborg.

Kilder: Mette Klingsey, Information (19.08.04), s. 1, Information, s.2; Jens Ejsing, Berlingske Tidende (19.08.04), 1. sektion s. 9.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar