Udgivet i Skriv en kommentar

EU vil lægge afgifter på fly

Den storforurenende flyindustri skal til at betale for de skader den volder miljøet. Miljøminister Connie Hedegaard (K) mener, at EU har gode muligheder for at få indført en international afgiftsordning for flytrafik.

Forurening fra flytrafik kommer på dagsorden i den nye EU- Kommission, som næste år skal lave forslag til et sæt fælles europæiske regler på området. Miljøminister Connie Hedegaard (K) mener, at EU har en god chance for at få væsentlig indflydelse på reguleringen af den internationale lufttrafik. Et af de store spørgsmål i forbindelse med en afgiftsordning er naturligvis: hvem skal betale?

– Alle er glade, når vi kan komme til Rom for 598 kr. Men hvem skal betale omkostningen for miljøet? Vi må se at få ind under huden, hvad det betyder at passe på klimaet og holde Kyoto-aftalen. Det er ikke gratis. Spørgsmålet er, om prisen skal betales af dem, der flyver, eller af alle, sagde Connie Hedegaard i et samråd i Folketinget i går.

Da FN’s luftfartsorganisation, ICAO, holdt generalforsamling i starten af oktober, var EU alene om at ønske en afgiftsordning for flybrændstof. 188 lande støttede USA, som gik imod forslaget. Det lykkedes imidlertid EU at få udskudt den endelige beslutning, om hvorvidt den internationale flytrafik skal beskattes tre år endnu.

– En international regulering er klart at foretrække, men ellers har EU viljen til at handle på egen hånd. Kvoter og afgifter kan regulere vores adfærd og lægge pres på industrien for at fremme den tekniske fornyelse, siger Connie Hedegaard.

Kilde: Ebbe Sønderriis, Information, (28.10.04), s. 2.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar