Udgivet i Skriv en kommentar

Europæisk kernekraft på vej til comeback

I Finland bakker befolkningen op om et nyt atomkraftværk, og flere EU-politikere mener, at kernekraft er løsningen på europæiske klimaproblemer. Herhjemme siger politikerne nej tak.

Hvis de vestlige lande skal leve op til Kyoto-aftalen og de mål, der er stillet for europæisk klimapolitik inden 2010, er atomkraft vejen frem, mener flere europæiske toppolitikere.

I en leder i Berlingske Tidende d. 22. august bakkes der op om a-kraften, der anses som en bedre løsning på energi-forsyningsproblemet end fossile brændstoffer, primært fordi a-kraft ikke har samme miljø- og ressourcemæssige omkostninger.

– Vi kan lukke mange atomkraftværker hurtigt eller vi kan opfylde målene i Kyotoprotokollen, sagde EU-Kommissionens vicepræsident, energikommissær Loyola de Palacio, for nylig til The Economist ifølge Berlingske Tidende.

Argumenterne for kernekraft hviler bl.a. på, at udviklingen i den vedvarende energi stort set har stået stille siden 1997, selvom målet var, at dens andel af energiproduktionen skulle ligge på 12 % inden 2010, hvor den i dag ligger på ca. 6 %. Samtidig vokser problemerne med energiforsyning som følge af et stort og vedvarende forbrug.

Atomkraften får medgang fra flere fronter. Biolog og miljøaktivist James Lovelock mener, at global opvarmning er et større problem end atomkraft nogensinde kan blive. Debatten er blusset op efter Finland har bekendtgjort, at man vil opføre Europas største atomkraftværk – med opbakning fra befolkningen. Løsningen på affaldsopbevaringsproblemet bliver et ½ km dybt hul i klipperne, hvor affaldet kan ligge de 100.000 år, det kræver, før radioaktiviteten er dampet af. Men Tarjei Haaland fra Greenpeace er fortsat imod. Han mener ikke, at man skal vælge mellem a-kraft og problemer med klimaet.

– Vi skal ikke vælge mellem pest eller kolera. Vi skal bekæmpe både a-kraften og klimaforandringerne. Der er så mange problemer med kernekraften, at vi må sætte alle kræfter ind på at fremme den vedvarende energi i stedet, siger han til Berlingske Tidende d. 22. august. Han bakkes op af lektor Henrik Lund fra Aalborg Universitet, der mener, at løsningen findes i energibesparelser, effektivisering af energiproduktion og vedvarende energikilder. Flere mener bl.a., at de danske myndigheder kan hjælpe til en sådan udvikling, ved at gøre investering i vedvarende energi mere fordelagtig. Indtil videre er danske borgerlige politikere fortsat imod kernekraft, men anerkender, at der er problemer med energiressourcerne.

Kilder: Pauli Andersen, Berlingske Tidende (22.08.04), Magasin, s. 1 og 8-9; Berlingske Tidende (22.08.04), Magasin, s. 10; Pauli Andersen, Berlingske Tidende (22.08.04), 1. sektion, s. 1; Bjarne Lundager Jensen, Politiken (22.08.04), 3. sektion, s. 11; Ole Birk Olesen, Berlingske Tidende (23.08.04), 1. sektion, s. 3; Morten W. Langer, Berlingske Tidende (23.08.04), Business, s. 2; Politiken, Ritzaus Bureau (23.08.04), 1. sektion, s. 2.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar