Udgivet i Skriv en kommentar

I-landenes dilemma

I-landenes overdrevne forbrug har medført en eskalering af CO2-koncentrationen.

Jørgen Steen Nielsen kommenterer ironisk og kritisk klodens sande tilstand. Journalist Jørgen Steen Nielsen, Information, langer i en kommentar i dagens avis ud efter industrilandenes overdrevne forbrug, hvilket efter hans mening ikke har andet end skævvredet jordens balance i de sidste 100 år endnu mere.

”I-landene har for langt over hundrede år siden påtaget sig det store ansvar at være det lokomotiv, der stedse bærer den globale økonomi fremad og dermed gør det muligt at hjælpe de fattige befolkninger. Det er en næste overmenneskelig opgave, der hviler på de kun 12 procent af verdensbefolkningen, der bor i Nordamerika og Vesteuropa og præsterer at stå for hele 60 procent af det globale forbrug. En altruisme, der skal sikre tilstrækkelig vækst til, at noget kan smitte af på de 2,8 milliarder mennesker, der lever for under 12 kr. om dagen. Siden begyndelsen af 1970’erne har f.eks. amerikanerne taget på sig at fordoble antallet af køretøjer, sådan at der i dag i USA er flere privatbiler, end der er mennesker med kørekort”, konstaterer Jørgen Steen Nielsen med slet skjult ironi.

Det store forbrug af privatbilisme, vand- og mad samt boligarealets eskalering har medført en CO2-koncentration, der er 33 procent højere end før den industrielle vækst satte ind.

Bemærkelsesværdigt er det således, at den igangværende konference i København taler om prioritering af ressourcerne, vi burde måske rette blikket indad og finde roden til jordens sande tilstand.

”Det er på høje tid, at realismen sætter igennem. På tide at vi letter os for den byrde hele tiden at skulle skrabe flere penge sammen, knokle endnu hårdere for endnu mere vækst for at sikre overskud til at løse alle de fattige og alle økosystemets problemer…Derfor venter vi spændt på, at økonomerne på lørdag udfrier os af vore trængsler og evigt dårlige samvittighed over ikke at have gjort det godt nok”, slutter Jørgen Steen Nielsen.

Kilde: Jørgens Steen Nielsen, Information (27.5.04.), s. 1 og 15 .

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar