Udgivet i Skriv en kommentar

Indlandsisen smelter hurtigere end antaget

I den sydlige del af Grønland smelter indlandsisen ti gange så hurtigt som antaget.

Forskning skal vise, om der er sammenhæng mellem højere gennemsnitstemperaturer og menneskeskabt drivhuseffekt. Med en temperaturstigning på 1-2 grader om sommeren de seneste 5-10 år, smelter indlandsisen i Sydgrønland i dag langt hurtigere end for blot få år siden.

– Isen smelter med ti meter om året, så der sker noget dramatisk. Det er er overraskende, hvor hurtigt det går,

siger seniorforsker Carl Egede Bøggild fra Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS).

FN’s klimapanel IPCC mener, at der er god sandsynlighed for, at det er mennesket selv, der via afbrænding af olie, kul og naturgas, forårsager temperaturstigninger. I løbet af de sidste 100 år er verdens gennemsnitstemperatur steget med en halv grad.

Carl Egede Bøggild mener, at det endnu er for tidligt at konkludere på menneskets ansvar for stigningen. Han påpeger, at tre kolde somre kan få indlandsisen tilbage på ret køl.

Anden forskning viser, at iskappen omkring Arktis trækker sig tilbage; en udvikling, der kan betyde, at strålingsbalancen mellem Jorden og Rummet ændres, fordi mørkt vand reflekterer lys anderledes end hvid sne og is, og det kan trække mere varme ned i atmosfæren. Sammen med den smeltende indlandsis kan det betyde mere vand i verdenshavene, og en ændring af strømforholdende i bl.a. Golfstrømmen, der forsyner Vesteuropa med varme.

Carl Egede Bøggild fastslår, at der skal forskes langt mere på området, mens klimakoordinator Lars Georg Jensen fra WWF, Verdensnaturfonden, ser det som et tegn på, at mennesket eksperimenterer med kloden. Han mener dog også, at der skal mere forskning til at afgøre menneskets betydning.

Kilde: Jesper Tornbjerg, Politiken (07.08.04), 1. sektion, s. 8.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar