Udgivet i Skriv en kommentar

Kampen om REACH

EU-Kommissionen nye kemikaliedirektiv – REACH – er blevet til lobbyisternes kampplads. Ud over de tre store og kemi-tunge lande Tyskland, England og Frankrig modarbejder den amerikanske regering direktivet. De nordiske lande ser anderledes på REACH.

EU vil indføre skrappere kontrol med industriens kemikalier, hvilket blev klart efter Kommissionens offentliggørelse af hvidbogen for REACH i 2001.

De kemi-tunge lande, Tyskland, England og Frankrig er imidlertid ikke enig. Sidste år sendte de i fællesskab et brev til kommissionsformand Romano Prodi, hvori de ifølge Information fremsatte krav om, at EU skal fjerne de regler, der gør livet besværligt for industrien. Ifølge de tre statsledere skal målet være at fremme den europæiske konkurrenceevne og kemidirektivet skal i den forbindelse ”udgøre den første mulighed for at afprøve de nye principper”. Også USA er gået målrettet ind i lobbyarbejdet for at få lempet den europæiske kemi-politik.

Mindre end en måned senere besluttede EU’s stats- og regeringsledere enstemmigt, at ”EU-lovgivningen ikke bør være et handicap” for industrien, og at kemikaliedirektivet skal ”blive første lejlighed til at følge denne linje” samt at sagen skal være i erhvervsministrenes regi og ikke miljøministrenes.

Den europæiske kemiindustris organisation i Bruxelles, CEFIC, udsendte i forbindelse med direktivforslaget en pressemeddelelse med overskriften ”Det går den rette vej” samtidig med, at de stillede en række krav til direktivet.

Ønsket om at påvirke de europæiske politikere findes ikke kun hos industrien og de tre lande. På den anden side står miljø- og forbrugerorganisationer. Ankermand for kemidirektivet i Parlamentets industriudvalg, svenskeren Lena Ek, mener, at 60 % af påvirkningen kommer fra industrien og 40 % fra miljøorganisationer.

De nordiske landes miljøministre har undersøgt de økonomiske konsekvenser af de planlagte kemikalieregler. De konkluderer, at ”gennemførelsen af EU’s kemikaliedirektiv REACH indebærer små omkostninger for den europæiske kemiindustri. Samtidig medfører lovgivningen store gevinster ved at undgå fremtidige forureninger”.

Dermed har de nordiske lande bidraget med et politisk signal , der også kan bruges til at påvirke de europæiske politikere, skriver Information.

Kilde: Brigitte Alfter, Information (23.11.04.), s. 1 & 4.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar