Udgivet i Skriv en kommentar

Klimaskeptikere vejet og fundet for lette

Forskning fra klimaskeptikere er ikke god nok, fremgår det af essay i tidsskriftet Science. Ansete videnskabelige tidsskrifter optager sjældent forskning, der stiller sig tvivlende overfor FN’s Klimapanels grundholdning om, at den globale opvarmning skyldes CO2-udledning.

De seneste 50 års globale opvarmning skyldes en øget udledning af CO2, som i høj grad er skabt af menneskets aktiviteter på kloden. Den teori er ikke bare knæsat af FN’s Klimapanel (IPCC), den bakkes også op af de klimaforskere, der får deres resultater publiceret i anerkendte tidsskrifter. Derimod bliver klimaskeptikernes konklusioner i vid udstrækning vejet og fundet for lette på de videnskabelige redaktioner. Det er i hvert fald påstanden i et essay, som kan læses i det nyeste nummer af tidsskriftet Science, som kom på gaden i går.

Essayet er forfattet af Naomi Oreskes, lektor i historie ved University of California i San Diego. Hun har gennemgået resumeerne af 928 artikler omhandlende ”klimaforandring”, der i årene 1993 til 2003 blev trykt i videnskabelige tidsskrifter fra hele verden. Naomi Oreskes optælling viser, at 75 % af artiklerne enten bakkede direkte op om IPCC’s grundholdning, evaluerede effekterne (men accepterede holdningen) eller kom med forslag til, hvordan drivhuseffekten kan blive mindre. Den sidste fjerdedel handlede om metoder til at vurdere drivhuseffekten eller om fortidens vejr, dog uden at drage IPCC’s grundholdning i tvivl.

Naomi Oreskes konklusion drages i tvivl af den danske fysiker Henrik Svensmark, der som forsker i forbindelsen mellem solpletter og klima er skeptisk overfor CO2-teorien.

– Jeg synes, 928 artikler lyder af ret lidt over en tiårs periode. Jeg tror måske, at en del artikler ikke bruger netop de ord, som hun har søgt efter, selvom de omhandler samme emne, siger Henrik Svensmark til Politiken.

Han medgiver dog, at det meste af den publicerede forskning bakker op om IPCC. Men det kan ifølge Henrik Svensmark skyldes, at det er svært at trænge igennem med andre synspunkter.

Naomi Oreskes erkender, at hendes opgørelse ikke nødvendigvis har fanget alle artikler, men understreger, at undersøgelsen dækker et ret godt udsnit af den forskning, der er publiceret.

Kilde: Morten Jastrup, Politiken (03.12.04.), 1. sektion, s. 11.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar