Udgivet i Skriv en kommentar

Kommuner tager ikke højde for klimaforandringer

Havet omkring Danmark vil i løbet af de næste 100 år stige med en halv meter, men indtil videre tager kommunerne ikke højde for problemet i deres fremtidige planlægning.

I løbet af de næste 100 år vil havet omkring Danmark formentlig stige med ca. en halv meter, men få af landets kommuner er opmærksomme på problemet. Det er især lavtliggende kommuner, som vil komme i farezonen, når vandstanden stiger. Det vil nemlig betyde, at store områder vil blive dækket af vand, at der vil komme flere oversvømmelser og at risikoen for stormflod stiger.

– I øjeblikket gør kommunerne ikke noget. Men de skal i gang med at tilpasse sig fremtiden. De udgifter og omkostninger, de vil få her og nu, er langt mindre end dem, de vil få, hvis de først går i gang om 50 år, siger seniorforsker Jes Fenger fra Danmarks Miljøundersøgelser.

I projektet ”Nyt klima – nyt liv?” har Teknologirådet undersøgt, hvilke konsekvenser øget vandstand vil få på kystkommunen Næstved og for landområderne omkring Ho Bugt på den jyske vestkyst. I forbindelse med projektet har rådet holdt møder med lokale repræsentanter, som vurderer, at kommunerne står over for to store udfordringer.

– For det første skal vi holde os til, hvordan vi planlægger fremtiden. For det andet skal vi se på, hvad vi kan gøre for at beskytte de værdier, vi allerede har. Bl.a. sommerhuse og andre bebyggelser i lavtliggende områder. Skal de beskyttes med diger, skal de opgives, og hvem skal betales omkostningerne, forklarer byrådsmedlem Søren Revsbæk (V), formand for Udvalget for Ejendomme og Lokalplanlægning i Næstved Kommune.

Mens kommunerne endnu ikke har taget højde for vandstigningen, så har Københavns Metro hævet nødudgangene i tilfælde af oversvømmelser, mens Ørestaden bliver bygget på et forhøjet fundament.

Kilde: Jens Ejsing, Berlingske Tidende (27.05.04), 1. sektion, s. 4.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar