Udgivet i Skriv en kommentar

Miljøguru: A-kraft er jordens redning

Ved at gøre atomenergi til vores primære energikilde, vil vi kunne afværge den globale opvarmnings fatale følger for menneskeheden, siger miljøguruen James Lovelock. Internationale miljøorganisationer er chokerede.

Det står skidt til med Jordens sande tilstand , og den globale opvarmning forværres med en sådan hastighed, at den eneste mulighed for at forhindre de katastrofale følger, er ved at udbygge atomkraften og gøre det til vores hovedenergikilde, siger den ansete biolog og miljøforkæmper James Lovelock.

James Lovelock er kendt for at være ophavsmanden til Gaia-hypotesen, hvor jorden betragtes som en levende selvregulerende organisme. Han var en af de første til at påpege drivhuseffektens trussel mod menneskeheden og har i mange år været betragtet som de grønne organisationers guru.

Det er især nedsmeltning af Grønlands iskappe, der vil medføre en markant stigning i verdenshavenes vandstand, og de høje temperaturer som Vest- og Centraleuropa oplevede sidste sommer, der bekymrer James Lovelock.

Den globale opvarmning foregår hurtigere end hidtil antaget i blandt andet FN’s klimarapport fra 2001, hvilket får James Lovelock til at anbefale en massiv udbygning af kernekraft, der ikke producerer CO2-emission. Han opfordrer miljøorganisationer til at opgive deres i hans øjne irrationelle og overdrevne frygt og modstand imod atomkraft.

– Jeg betragter mig selv som grøn, og jeg bønfalder mine venner i miljøbevægelsen om at opgive deres forfejlede indvendinger imod atomenergi, siger James Lovelock.

– Lovelock gør ret i at problematisere hævdvundne antagelser. Men han tager fejl, når han gør atomkraft til nogen som helst del af svaret. Atomkraft skaber enorme problemer – affald, som vi ikke ved, hvad vi skal stille op med; radioaktive udslip og uundgåelige risici for ulykker og terrorangreb, siger Stephen Tindale, leder af Greenpeace i Storbritannien.

Tony Juniper, leder af Friends of Earth følger op og påpeger, at klimaforandringer og radioaktivt affald er dødsensfarlige trusler for menneskeheden. Det handler ikke om at vælge imellem effekterne af disse trusler, men at minimere dem begge.

Kilde: Michael McCarthy & Niels Ivar Larsen, The Independent & Information (25.05.05), s. 7.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar