Udgivet i Skriv en kommentar

Nordkalottens befolkninger frygter for fremtiden

Nye meldinger om, at klimaforandringerne sker dobbelt så stærkt som hidtil antaget, har skabt stor bekymring blandt de arktiske befolkninger. De har sendt en fælles anmodning om hjælp til det arktiske ministerrådsmøde, som holdes i dag i Reykjavik.

Den globale opvarmning går dobbelt så stærkt som hidtil antaget. Det fastslog en rapport fra IASC (Arctic Climate Impact Assessment) tidligere på måneden. Meldingen har skabt stor bekymring blandt befolkningerne i de arktiske egne, fordi disse rammes både hurtigere og voldsommere end andre steder på kloden. Nordkalottens beboere føler sig nu så truet, at de har sendt fælles opfordringer om støtte til det arktiske ministerrådsmøde under Arktisk Råd, som i dag afholdes i Reykjavik. Hovedtemaet på mødet bliver klimaforandringerne og de oprindelige folks fremtid.

Arktisk Råd er en politisk institution, som omfatter de oprindelige befolkninger i Arktis, samt tilflyttere til Nordkalotten, herunder Island, USA, Canada, Rusland, Norge, Sverige, Danmark og Finland. Rådet kan ikke træffe bindende beslutninger, men medlemslandene forpligter sig til at støtte de fælles formål og til at bringe de politiske anbefalinger videre til behandling i de globale organisationer.

Især Grønland presser stærkt på for at få gennemført en fælles indsats. Den globale opvarmning kan betyde en afgørende forringelse af den grønlandske fangerbefolknings vilkår og kan måske helt fjerne dens eksistensgrundlag. Klimaforandringerne kan desuden blive problematiske for Grønlands beskedne infrastruktur. Omvendt kan de nye klimaforhold også forøge torskefiskeriet og forbedre mulighederne for minedrift.

Kilde: Frede Rasmussen, Jyllands-Posten (24.11.04.), 1. sektion, s. 9.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar