Udgivet i Skriv en kommentar

Ny medicin mod tarmluft hos drøvtyggere

Tarmluft fra drøvtyggere er et miljøproblem, som påvirker drivhuseffekten og jordens opvarmning. Ny medicin skal reducere tarmluften.

Den tarmluft, som drøvtyggere over hele verden lukker ud, bliver regnet som et alvorligt problem. 20 % af luftens drivhusgasser stammer fra den metangas, som dannes i drøvtyggernes første mave.

Nu har australske forskere udviklet en medicin, som kan reducere udviklingen af metangas i drøvtyggernes mave. Man regner med, at drivhusdrivhusgassen kan reduceres med otte procent, hvis medicinen bliver udbredt.

Kilde: Ekstrabladet, (24.09.04), s. 4.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar