Udgivet i Skriv en kommentar

Øget fokus på vindenergi

Næsten 20 % af Danmarks energiforbrug dækkes af vindenergi, men med de høje olie- og gaspriser forventes procentdelen at øges i nær fremtid. Men virksomheder mangler incitamenter, og også EU skruer ned for forventningerne.

Ifølge EU lever kun fire af medlemslandene op til kravene om, at 22 % af unionens energiforsyning i 2010 skal dækkes af vedvarende energi. Derfor er der skruet ned for målsætningerne til tiden efter 2010, og det er problematisk, mener miljøorganisationer. Herhjemme frygter producenter af vindenergi, at udviklingen går i stå, når et nyt energiforlig vedtages.

– Hidtil har forbrugerne haft pligt til at dække deres elforbrug med vedvarende energi og decentral kraftvarme, som det var op til distributionsselskaberne at sikre. Når man fjerner den prioriterede el-produktion, fjerner man et sikkert marked, siger formand for Organisationen for Vedvarende Energi (OVE), Marianne Bender.

Allerede nu sælges vindmøllestrøm til Holland, mens der indkøbes CO2-kvoter for at leve op til den såkaldte Kyoto-aftale. Det hænger ikke sammen, mener Bender og bakkes op af De Radikale, der er en af parterne bag energiforliget.

Mens prisen på olie og gas stiger, ser flere i vindmøllebranchen mulighed for udvidelse af markedet. Kyoto-aftalen indbyder til handel med CO2-kvoter, der får markedsprisen på el til at stige. Det gør vindenergi interessant, mener Hanne Jersild fra Vindmølleindustrien. Men de høje priser skal forblive høje, hvis store investeringer i vindenergi skal blive en realitet. I vindenergibranchen foresvæver det dog, at fandtes der mere statsstøtte til investering og udvikling, ville markedet straks blive mere interessant for investorer. Samtidig ville Danmark måske kunne beholde den førerposition, som vi med BONUS Energy, Vestas og NEG Micon har på verdensmarkedet, hvor vi sidder på ca. 40 %.

Kilder: Mette Klingsey, Information (11.08.04), s. 4; Iver Houmark Andersen, Information (11.08.04), s. 4.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar