Udgivet i Skriv en kommentar

Per Stig Møller: USA skal med i Kyoto

Udenrigsministeren lover at lægge pres på USA efter offentliggørelsen af ny rapport, der viser, at klimaforandringerne vil ramme Arktis hårdt.

Arktisk Råd udtrykte i går bekymring for klimaforandringerne. I en ny rapport, ”Arctic Climate Impact Assessment”, dokumenterer ikke mindre end 300 forskere, at den globale opvarmning er en realitet, og at den vil ramme Arktis særlig hårdt. Indlandsisen smelter, polarræven bliver fortrængt af den røde ræv, og i Thule afliver fangerne deres slædehunde pga. mangel på is.

– Rapporten indeholder meget konkrete påvisninger af effekterne af opvarmningen på menneskers og dyrs levevilkår. For Danmark og Grønland er det naturligvis stærkt bekymrende, siger udenrigsminister Per Stig Møller (K).

Medlemslandene i Arktisk Råd står for 40 % af verdens udslip af drivhusgasser. Det store medlem, Rusland, har netop tiltrådt Kyoto-aftalen, mens verdens største forurener, USA, stadig nægter at være med.

– Indsatsen mod klimaforandringer kan kun lykkes, hvis alle store udledere, også USA, yder en indsats, siger Per Stig Møller. Samtidig supplerer miljøminister Connie Hedegaard (K):

– Det er afgørende, at alle de arktiske lande anerkender deres særlige ansvar, siger hun. Hun vil kæmpe videre på klimakonferencen i Buenos Aires i december.

Ifølge WWF Verdensnaturfonden er Bush-regeringen dog på vej til at erkende, at klimaforandringerne er reelle, og at amerikanerne er parate til også at ofre penge på sagen.

Kilder: Michael Rothenborg, Politiken (25.11.2004), 1. sektion, s. 10; Frede Rasmussen, Jyllands-Posten (25.11.2004), 1. sektion, s. 9.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar