Udgivet i Skriv en kommentar

Renæssance for atomkraft

Atomkraft er i flere lande på vej ind i varmen igen. Dette skyldes bl.a., at atomkraft er mere miljøvenlig end kul og olie. Men miljøorganisationerne kritiserer tendensen.

Atomkraft er i flere lande på vej til at få en renæssance. Frankrig har givet grønt lys for nationens tredje generation af reaktorer og også Finland har indledt byggeriet af en ny atomreaktor. Den stigende interesse for atomkraft skyldes bl.a., at det er en ’ren’ og miljøvenlig energikilde sammenlignet med kul og olie. Ifølge en af den tidligere franske industriminister Nicole Fontaines medarbejdere, ville alle OECD-lande automatisk reducere deres CO2-udslip med 30 %, hvis de fulgte den franske atompolitik.

Miljøorganisationer som Greenpeace, WWF Verdensnaturfonden, NOAH og Danmarks Naturfredningsforening har imidlertid på det skarpeste kritiseret den finske beslutning om at genoptage atomkraft.

– Det er jo dybt foruroligende at et så rigt land med så gode muligheder for at forsyne sig via alternativ energi vælger at fortsætte udbygningen af kernekraft, siger Prebern Maegaard, forstander for Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi.

Kilde: Børge Visby & Jeppe Villadsen, Information (13.05.04), s. 1 & 7.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar