Udgivet i Skriv en kommentar

U-landsbistanden rettes mod miljøet

Klimaforandringer kan få så voldsomme konsekvenser for landbrug og fødevareforsyning i ulandene, at miljøflygtninge bliver nødt til at søge mod de rige lande, vurderer Udenrigsministeriet. Bl.a. derfor øger Danmark nu miljøbistanden.

Ændringer i det globale klima er allerede nu så voldsomme, at Danmark vil rette en langt større del at udviklingsmidlerne mod at hjælpe de fattige lande i deres kamp mod konsekvenserne af klimaforandringer. Derfor er regeringen begyndt en større strategisk omlægning af udviklingsbistanden, så miljøbeskyttelse og hjælp til at tackle klimatiske ændringer integreres i udviklingshjælpen. Regeringen har over de næste fem år afsat 800 mio. kr. mere til miljøbistand, og miljøet bliver dermed det største tema i ulandsbistanden.

Hvis ikke de rige lande hjælper de fattige lande med at tilpasse sig klimaforandringer, vil ændringerne få så alvorlige konsekvenser for landbrug og fødevaresikkerhed i ulandene, at miljøflygtninge vil strømme til de rige lande, vurderer Udenrigsministeriet. På en konference i sidste uge om tilpasning til klimaforandringer i ulandene opridsede udenrigsråd Carsten Naur udfordringen for Danmark og andre rige lande.

– Negative effekter af klimaforandringer er uundgåelige, og de fattige lande rammes hårdest. For de har færrest ressourcer til at tilpasse sig ændringerne. Og hvis kapaciteten til at tackle forandringerne er fraværende, kan situationen lede til et demografisk pres på de rige lande. Folk vil blive tvunget til at forlade områder, der ikke kan give dem sikre og bæredygtige livsvilkår. Dermed får eksisterende flygtningeproblemer følgeskab af en strøm af miljøflygtninge, sagde Carsten Naur på konferencen.

Carsten Naur understregede derudover, at en indsats mod konsekvenserne af klimaforandringer er et presserende problem, og at indsatsen derfor ikke kan vente.

Ifølge direktøren for Verdensbanken, tidligere leder af FNs klimapanel, Robert Watson kan konsekvenser af klimaforandringer blive meget komplekse, fordi de vil påvirke så vigtige dele af samfundet som landbrug, transport, vandforsyning og sundhed.

– Netop derfor er klimaforandringer ikke kun et miljøproblem, men i høj grad et udviklingsanliggende. Klimaforandring truer helt grundlæggende de fattige landes mulighed for selv at arbejde sig ud af fattigdommen, sagde Robert Watson.

Watson mener, at kampen mod klimaforandringer både skal rettes mod at nedbringe udslippet af drivhusgasser og mod at tilpasse sig de klimaforandringer, der er uundgåelige.

Kilde: Pauli Andersen, Berlingske Tidende (31.08.04), 1. sektion, s. 3.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar