Udgivet i Skriv en kommentar

UNEP: Klimaindsatsen kan blive bedre

Danmark er længere fra at overholde sine forpligtelser til at nedbringe udslippet af drivhusgasser, end USA er. Faktisk ligger vi på en skuffende sidsteplads i den gruppe af lande, som ikke overholder deres Kyoto-løfter. Selv lande som Rusland og Polen overholder deres forpligtelser, konkluderer FN’s miljøprogram, UNEP.

Danmark ligger på en sidsteplads, når det gælder om at opfylde sine løfter om at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Det konkluderer FN’s miljøprogram, UNEP, der bemærker, at selv USA har klaret sig bedre end Danmark siden 1990. Men vi er blot i spidsen for en gruppe af rige lande, som har så store vanskeligheder med at holde løfterne om reduktion af udledningen, at udledningen forventes at blive øget med10 % de næste seks år frem for at blive reduceret med 5,3 %, som lovet.

– Totalbilledet er ganske nedslående med udsigt til en samlet stigning i udledningen fra verdens rigeste lande på 10 % for perioden 1990- 2010, siger administrerende direktør Steinar Sørensen fra UNEP/GRID-Arendal, der har lavet sammenligningen af udledningerne.

UNEP har foretaget en gennemgang af udledningstal fra de lande, som i 1997 underskrev Kyoto-aftalen. Samtidig understreger UNEP, at tallene man har benyttet, er de tal, som landene selv har indberettet.

I opgørelsen er der således 15 lande, som ser ud til at overholde deres løfter, mens Danmark og 20 andre lande er milevidt fra deres målsætning. I den gruppe ligger Danmark på en nedslående sidsteplads og er nødt til at reducere udledningen med 32 % for at leve op til egen målsætning om at nedbringe med 21 %.

Bland de lande, der overholder sine forpligtelser, er blandt andre, Sverige, Tyskland og Storbritannien, men også Bulgarien, Estland, Letland, Polen, Tjekkiet, Rusland og Ungarn er overraskende med, når det gælder om at overholder sine løfter.

Kilde: Lars From, Jyllands-Posten, (20.01.04). 1. sektion, s. 2.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar