Udgivet i Skriv en kommentar

USA på vej mod klimaaftale

Den amerikanske debattør Jonathan Pershing er overbevist om, at USA inden for 10 år vil efterleve samme krav om CO2-udslip som Europa. Men man kan ikke presse regeringen, formaner han.

I Europa er de fleste lande ved at forberede sig på handlen med CO2-kvoter, og alt i alt forventes europæiske virksomheder at investere 2,5 mia. euro i energibesparelser på verdensplan. Men USA mangler stadig at give sit samtykke til Kyoto-aftalen, og det amerikanske udslip stiger støt. Bush-regeringen ønsker ikke at deltage, på trods af politiske allierede i Europa, med mindre det er i erhvervets bedste interesse.

Debattør Jonathan Pershing, en af de ledende kræfter på World Resources Institute, er dog ikke i tvivl om, at amerikanerne vil gøre en indsats for miljøet. Han påpeger, at man ikke kan presse den amerikanske regering til at indgå i aftalen – det vil blot gøre ondt værre, men i befolkningen er der et flertal for at gøre noget for at hindre yderligere klimaændringer, men der er ikke megen lyst til at bruge penge på det, måske fordi langt de fleste mangler viden om problemstillingen

– 35 af de 50 stater har selv lavet undersøgelser af deres udslip. 12 stater har planer om at skære ned. 20 stater har forpligtende mål for andelen af vedvarende energi, vekslende fra et par procent og helt op til 20 procent, fortæller han. Samtidig har en gruppe nordøstlige stater lavet et system med handel af kvoter, svarende til EU’s.

– Mange af de store virksomheder har deres egen politik for begrænsningen af drivhusgasudslip. Der er en dybtgående forandring i gang, påpeger Pershing. USA’s udslip er på vej til at stige med 30 % i forhold til Kyotos basisår 1990, men der er vilje til at handle. Han forventer, at nordøstlige stater vil indgå i Europas kvotehandel, sådan at kvoter købt i EU kan bruges i eksempelvis New York.

Kilde: Ebbe Sønderriis, Information (16.12.04), s. 10.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar