Udgivet i Skriv en kommentar

Bush ønsker miljøsamarbejde trods uenighed om Kyoto

Den amerikanske præsident George W. Bush indrømmede i går i Bruxelles, at der er divergerende opfattelser og holdninger til Kyoto-protokollen tværs over Atlanten. Alligevel ønsker han et øget samarbejde om miljøpolitiske spørgsmål.

Udover udenrigspolitiske emner, såsom at skabe fred i Mellemøsten, smide Syrien ud af Libanon, bekæmpe terrorisme samt genopbygge Afghanistan og Irak, nævnte præsident George W. Bush det transatlantiske forhold til Kyoto-protokollen i sin tale i Bruxelles i går.

– Vor alliance ønsker at udvise god forvaltning på jorden, og det kræver, at vi tager fat på den alvorlige, langsigtede udfordring, de globale klimaændringer udgør. Vi gav alle udtryk for vor mening om Kyoto-aftalen, og nu må vi arbejde sammen om vejen frem, sagde han til de par hundrede særligt indbudte i Bruxelles.

Nye teknologier såsom brintdrevne køretøjer, elektricitet fra vedvarende energikilder og ren kul-teknologi, vil ifølge George W. Bush ”fremme en miljøbevidst økonomisk vækst”. Derudover anser han det som vigtigt, at ”menneskets opfindsomhed” bruges til ”at forbedre miljøet for de kommende generationer”.

– Ved at genoplade, ved at udvikle, ved at tilskynde til nye teknologier over hele verden kan alle lande få økonomisk fremgang, på samme tid, som man bremser forøgelsen af drivhuseffekten og undgår forurenende stoffer, sagde han.

George W. Bushs tale omkring det miljømæssige aspekt af det transatlantiske samarbejde blev ifølge Politiken mødt med følgende kommentar af Greenpeaces klimaekspert Mahi Sideriou:

– Det er lige så epokegørende at sige, som at Bruxelles har dårligt vejr og chokolade, sagde han.

Kilde: George W. Bush, oversat af Line Kierkegaard. Jyllands-Posten (22.02.05.), 1. sektion, s. 5; Martin Aagaard & Thomas Lauritzen, Politiken (22.02.05.), 1. sektion, s. 1.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar