Udgivet i Skriv en kommentar

Dansk Industri kritiserer salg af CO2-kvoter

Der er ingen miljøgevinst at hente i de nye CO2-kvoter. Ved salg af kvoter vil udslippet af CO2 blot flytte til andre lande, som ikke er under kvotereglerne, mener Dansk Industri.

Dansk Industri forventer, at de energitunge virksomheder vil blive tiltrukket af lande uden CO2-kvoter, og at CO2-reduktionen vil sive til lande, som ikke er omfattet af kvoteordningen.

– Dermed reduceres den globale CO2-udledning ikke i det omfang, som er målet. Tværtimod kan man risikere, at CO2-udledningen pr. produceret enhed stiger, siger Helle Juhler-Kristoffersen, energichef i Dansk Industri.

Tal fra Cowi viser, at ca. 20 % af CO2-reduktionen, som deltagerlandene forpligter sig til at levere, modvirkes af, at produktionen flyttes. Denne flytning vil enten være en bevidst strategi fra virksomheden eller en følge af konkurrence fra f.eks. kinesiske konkurrenter.

Problemet vil opstå indenfor energiproduktion og energiintensiv fremstilling, viser tallene fra Cowi, som Dansk Industri har fremlagt i tidsskriftet DI Indsigt.

– CO2-lækagen betyder, at det kan komme til at fremstå som om, landene har nået deres mål. Men i virkeligheden vil en femtedel af CO2-reduktionen skyldes udflytning af produktionen, siger Helle Juhler-Kristoffersen.

Eftersom kinesiske kraftværker kun udnytter det halve af energien i kul ved produktion af elektricitet i forhold til, hvad danske kraftværker udnytter, udleder de kinesiske kraftværker ca. dobbelt så meget CO2 pr kilowatttime som danske kræftværker.

– Vi mener, at der er afgørende at opnå en global aftale. Udover EU-landene, Japan og Rusland bør USA, Kina og Indien som minimum være med, siger Helle Juhler-Kristoffersen.

Kilde: Max Stougaard, Jyllands-Posten (20.01.05), Erhverv & Økonomi, s. 2.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar