Udgivet i Skriv en kommentar

Generel tilfredshed med Kyotoaftalen

Dagens debatindlæg er generelt positivt stemt over for Kyotoaftalen, der træder i kraft i dag. Det er en god start og kan skabe mange grønne jobs, lyder det fra skribenterne.

”Verdens kæmpemæssige industrielle produktion betyder, at vi formentlig er højst 10 år fra en situation, hvor vi ikke længere kan forudsige konsekvenserne af de stadigt stigende temperaturer som følge af den enorme CO2-udledning.”

Sådan indleder Europaparlamentsmedlem Dan Jørgensen i dag et indlæg i Berlingske Tidende. Han er tilhænger af Kyotoaftalen, der træder i kraft i dag, men mener, at det er absolut nødvendigt, at USA, der udleder enorme mængder CO2, også kommer med i aftalen.

”Hvis vi skal gøre noget for at afhjælpe de fremtidige konsekvenser ved de stigende temperaturer, er det vigtigt, at vi i EU bliver ved med at lægge pres på USA, når aftalen skal genoptages i 2012.”

Politiken er enig i dette synspunkt, men understreger samtidig i dagens leder, at Kyotoaftalen er en god start.

”Alting må jo begynde et sted – alternativet ville have været total passivitet. Udfordringen i de kommende år er ikke desto mindre dobbelt: På den ene side skal landene bevise over for hinanden, at de rent faktisk evner at nedbringe udslippet af drivhusgasser til 5 % under 1990-niveauet, og på den anden side skal blandt andre USA, Kina og Indien lokkes til at gå med. Hvis det sker, er der skabt grobund for, at fremtidige miljøaftaler kan blive endnu bedre og mere rationelle end den nuværende Kyotoaftale.”

Povl Markussen, leder af Agenda Center Albertslund, der i dag har skrevet et indlæg i Politiken, er også tilhænger af Kyotoaftalen. Han fremhæver, at aftalen vil have stor betydning for arbejdsløsheden i Danmark, idet den vil skabe mange nye grønne jobs i bl.a. vindmølle- og solfangerindustrien.

”Kyotoaftalen er altså ikke bare en dyr, irriterende og vanskelig opgave, der er blevet os pålagt. Den kommer som en gylden appelsin lige ned i vores turban. Vi har her fået århundredets mulighed for at skabe et nyt fundament for fremtidens velfærd.”

Det vil imidlertid kræve, at energi bliver et nationalt projekt og opprioriteres af politikerne, konkluderer Povl Markussen.

Det er Bjarne Lundager Jensen, direktør i Vindmølleindustrien enig i. Han skriver i et indlæg i Berlingske Tidende:

”Danske politikere kan vise vejen og satse på bl.a. vindenergi som et af fremtidens vækstområder. Det skaber både flere arbejdspladser og et renere klima.”

Kilder: Dan Jørgensen, Berlingske Tidende, (16.2.2005), 2. sektion, s. 12; Bjarne Lundager Jensen, Berlingske Tidende, (16.2.2005), 2. sektion, s. 12; Povl Markussen, Politiken, (16.2.2005), 2.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar