Udgivet i Skriv en kommentar

Kina er blevet mere miljøbevidst

I løbet af få år har den kinesiske holdning til miljøet og den globale opvarmning ændret sig. Landet udleder mindre CO2 og regeringen har nu indstillet opførslen af større dæmnings- og kraftanlæg.

George W. Bush har tidligere begrundet sin manglende tilslutning til Kyoto-protokollen med den øgede forurening i Kina. Men den går ikke længere, skriver Information i dag. Den kinesiske CO2-udledning steg nok i perioden 1978 til 1996, men faldt til gengæld – som følge af et miljøbeskyttelsestiltag – 17 % i perioden 1996 til 2000, trods en ekspansion på 36 % i den kinesiske økonomi. Den amerikanske udledning steg i samme periode med fem %.

”Det overraskende skridt – som er det mest vidtrækkende nogen regering nogensinde har foretaget – skyldes hastigt stigende miljøbekymringer”, fremgår det af avisen. Bekymringen for den globale opvarmning har f.eks. fået den kinesiske regering til at standse og indstille opførelsen af 22 større dæmnings- og kraftværksanlæg, så længe der er usikkerhed om projekternes miljømæssige konsekvenser.

Storbritanniens premierminister Tony Blair har ”i overstrømmende toner” hyldet Kina for viljen til at ”påtage sig en virkelig førerrolle” i bekæmpelsen af den globale opvarmning.

Ændringen i den kinesiske miljøbevidsthed bliver af iagttagere set som resultat af, at børn af ledende politikere og embedsmænd i stigende grad er medlemmer af miljølobbygruppe, der samler mange tilhængere ved landets førende universiteter.

Kilde: Geoffrey Lean, Independent, Information (15.02.05.), s. 3.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar