Udgivet i Skriv en kommentar

Klimaændringer: Afrika særligt truet

Hvis temperaturen i verden stiger to grader, vil det betyde både vandmangel og risiko for oversvømmelser i Afrika og Sydasien. Det er den dystre konklusion, som flere eksperter drog på den internationale klimakonference i Exeter i Storbritannien.

Afrika står øverst på listen over de regioner i verden, der vil blive hårdest ramt af klimaforandringer. Det konkluderede flere eksperter på den internationale klimakonference i Exeter. Eksempelvis forudser Anthony Nyong fra Jos Universitetet i Nigeria, at hvis den nuværende klimaudvikling fortsætter, vil temperaturen i Afrika syd for Sahara stige med to grader inden 2050. Samtidig vil mMængden af regnvand vil blive reduceret med 10 %, hvilket vil medføre kolossal vandmangel.

– Der skal gennemføres betydelige reduktioner i udledningen af drivhusgasser fra den primære forbruger, konstaterer Anthony Nyong.

Klimaeksperter verden over er enige om, at udledning af drivhusgasser er skyld i den globale opvarmning. I Vesten er det kun USA, der fortsat stiller sig tvivlende overfor det menneskeskabte element i klimaændringerne.

Miljøorganisationen The World-Wide Fund for Nature har ydet økonomisk støtte til Nyongs arbejde og håber, at rapporten vil tjene som en alarmklokke.

– Hvis der ikke gøres noget ved den globale opvarmning, vil millioner af menneskers liv i Afrika blive undermineret. Uden betydelige nye ressourcer, vil yderigere flere millioner mennesker ikke være i stand til at håndtere de ændringer, som allerede er sket, formulerer Catarina Cardoso, formand for WWF’s afdeling i Storbritannien.

Kilder: Information, Reuters Bureau (03.02.2005), s. 19; Urban, Ritzaus Bureau (03.02.2005), s. 22

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar