Udgivet i Skriv en kommentar

Klimaforandringer truer kystnære bygninger

Vandstanden i verdenshavene stiger konstant, og det kan på længere sigt true bygninger nær kyster. Kostbare ombygninger venter forude.

Meget tyder på, at den globale opvarmning forårsager så stor stigning af vandstanden i verdenshavene, at det reelt truer et stort antal bygninger, der kan risikere at blive presset op af deres fundament. I de kommende år forventes vandstanden i grundvand og havne at stige med op til en meter, og det vil mange bygninger ikke kunne holde til.

– F.eks. kan en parkeringskælder komme op som en prop. Og de nyere bygninger, der er bygget med atriumgårde, hvor der er meget luft ovenover, kan blive svære at holde nede. Der er simpelthen ikke last nok ovenpå, siger John Welzin Olsen, der er projektchef i ingeniørfirmaet Rambøll.

I København vurderes risikoen at være tilstedeværende i alle områder ved havne og sund. Afdelingsleder på Geologisk Institut, Thomas Larsen, påpeger, at det vil koste millioner af kroner at forankre bygninger eller dræne. Høj vandstand kan også give problemer ved, at havnevandet simpelthen løber ind over bolværkerne. Men på trods af de barske udsigter er det først inden for de seneste år, at der er blevet taget hensyn til vandstigningerne.

– Alvoren er nok først gået op for folk inden for de sidste år. Man har ikke kunnet mobilisere bygherrer til at tage det alvorligt tidligere, siger John Welzin Olsen. I Sydamerika har man længe taget udviklingen seriøst, da bl.a. Uppsala-gletsjeren, som ligger på landets sydspids, skrumper med 200 m om året. Såvel i dette område som i Sibirien, Antarktis og Alaska stiger temperaturen meget hurtigt, og verdens førende forskere er enige om, at udviklingen forårsages af drivhusgasudslip, som mange lande dog med indgåelsen af Kyoto-aftalen har forpligtet sig til at mindske betydeligt inden 2012.

Kilde: Ida Ebbensgaard, Politiken (17.02.05), 1. sektion, s. 1 og 6.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar