Udgivet i Skriv en kommentar

Kyotoaftalen – en af de helt store udfordringer!

FN’s klimaaftale – Kyotoprotokollen – træder i kraft i dag. Formålet er at standse udslippet af drivhusgasser for at mindske den globale opvarmning. Men kravene er slet ikke skrappe nok, lyder det fra kritikere. Alle skal indstille sig på forandringer, siger miljøministeren.

141 af verdens industrilande har fra i dag bundet sig til at reducere sit udslip af CO2. Landende står bag 60 % af verdens samlede CO2 udslip, og målet er at begrænse udslippet med 5,2 % i forhold til CO2 udslippet i 1990. På længere sigt er det et forsøg på at standse den globale opvarmning, der allerede i dag skaber dramatiske klimaændringer. Det kræver imidlertid en kæmpe indsats.

– Jeg tror, det er en af de store, store udfordringer, vi står overfor. Det er ikke gået nok op for folk, at det kommer til at spille en stor rolle. Vi kommer til at træffe nogle politiske beslutninger, som vil kunne mærkes. Alle, også erhvervslivet, skal indstille sig på, at der er en række tiltag, som de skal gøre, for ellers når vi det ikke, siger miljøminister Connie Hedegaard til Politiken.

Danmark er da også et af de lande, der virkelig får travl, hvis vi skal nå at opfylde de ambitiøse mål om at reducere CO2 udslippet med 21 % inden 2012, og det bliver dyrt.

– Både virksomheder og borgere kommer til at betale meget i 2008 for at kunne leve op til kravene. Jo tættere vi kommer på 2008, jo mere presserende bliver det siger Bjarne Lundager Jensen, direktør i vindmølleindustrien.

Ifølge det økologiske Råds formand, Christian Ege, vil det koste Danmark flere hundrede mio. kr. om året at leve op til kravene.

Kyoto-aftalens klimakrav er heller ikke nok, lyder det fra kritikere. De mener, at miljøforbedringerne er alt for små til, at det vil kunne mærkes, og at mange lande alligevel ikke kan nå at opfylde kravene. Samtidig er det nødvendigt, at de store vækstlande som Kina og Indien og at ikke mindst USA, der står for en femtedel af verdens udslip af drivhusgasser, kommer med i aftalen.

– Det er livsvigtigt, at USA slutter op og sammen med resten af verden beslutter sig for nye skrappere klimaforanstaltninger efter 2012, siger Jonathan Pershing, chef for World Resources Institute i USA, til Berlingske Tidende.

Andre ser dog Kyotoaftalen som en god start.

– Det vigtigste ved Kyoto er, at det kun er begyndelsen. Vi håber og tror, at man vil kunne stramme kravene efter 2012, siger Øystein Dahle, formand for miljøinstituttet World Watch Institute til Politiken.

75 % af verdens CO2 udslip stammer fra afbrænding af olie, kul og naturgas, men biler, skibe, busser og især fly udleder også store mængder CO2. Alligevel er transportsektoren undtaget for at skulle mindske sit udslip.

Kilder: Ida Ebbensgaard, Politiken, (16.02.05.), 1. sektion, s. 1-2; Ebbe Sønderriis, Information, (16.02.05.), s. 12-13; Berlingske Tidende, Ritzauu, (16.02.05.), 1. sektion, s. 8; Jyllands-Posten, Ritzau, (16.02.05.), Erhverv & Økonomi, s. 9.


Denne nyhed er fra MILJØ INFO. MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø. Få mere info på:http://www.miljoinfo.dk.

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar