Udgivet i Skriv en kommentar

Måske britisk snyd med CO2-plan

Det ser ud til, at Storbritannien har ændret på planen for de britiske virksomheders udledning af drivhusgasser. Det er ulovligt, siger en talskvinde for EU’s miljøkommissær. Danmark er som det eneste land blevet fremhævet for sin handel med drivhusgasser.

Storbritannien er ved at få store problemer i EU i spørgsmålet om den britiske stats fordelingsnøgle for britiske virksomheders udledning af drivhusgasser. EU’s miljøkommissær, grækeren Stavros Dimas, har netop haft en udveksling med de britiske myndigheder. Briterne skulle angiveligt have pillet ved den plan, som landet fik godkendt i EU den 27. juli sidste år.

Dimas’ talskvinde sagde i går i Bruxelles, at hvis briterne har ændret ved planen, ”anser vi det for at være ulovligt.”

Der er flere andre lande, der også har problemer med at holde sig til reglerne. Det drejer sig om Tjekkiet, Polen, Grækenland og Italien. Hvert land skal fordele rettigheder til CO2-udledning til landets virksomheder, som så kan sælge og købe disse rettigheder til hinanden på EU’s ny CO2-børs. Den primære målsætning er, at EU kan overholde Kyotoprotokollen, som træder i kraft på onsdag.

Dimas’ talskvinde fremhævede Danmark, som det eneste land, der for alvor er gået i gang med handlen med drivhusgasser.

Kilde: Børsen, Ritzau, (15.02.05.), s. 11.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar