Udgivet i Skriv en kommentar

På klimatisk katastrofekurs

Mindskes CO2-koncentrationen i atmosfæren ikke øjeblikkeligt, lurer en klimatisk katastrofe lige om hjørnet. Det fastslår en ny, international rapport.
Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren er nu så høj, at verden inden for en overskuelig fremtid vil befinde sig i en situation, hvor den globale opvarmning bliver så høj, at det vil få uoverskuelige, katastrofale og uigendrivelige konsekvenser. Det konkluderer en ny international rapport ”Meeting the Climate Challenge”, som er forfattet af tre tænketanke i Storbritannien, USA og Australien for det britiske Institute for Public Policy Research, The Center for American Progress og The Australian Institute.

Rapporten har set på den gennemsnitlige globale temperatur siden 1750, dvs. før den industrielle revolution, og konklusionen er, at temperaturstigningen snart vil nå to grader celsius, hvilket er den øvre grænse for, hvor høj en temperaturstigning klodens økosystemer kan klare.

Man har i rapporten regnet ud, hvor meget CO2, der skal være i atmosfæren for, at der kommer en temperaturstigning på 2 grader. Dette tal sættes til 400 ppm. I dag ligger CO2-niveauet på 379 ppm (mod 280 ppm før den industrielle revolution), og det vokser årligt i et tempo på 2 ppm om året. Fortsætter dette er vi således kun 10 år fra at have nået en gennemsnitlig global temperaturstigning på 2 grader, og dette øger ifølge rapporten ”Risikoen for en klimaforandring, der er pludselig, accelereret eller ude af kontrol”.

Forskningsleder Eigil Kaas fra Danmarks Meteorologiske Institut er enig med rapporten, men vurderer, at effekten af temperaturstigningen først vil indfinde sig inden for en tidshorisont, der ligger 50-100 år ude i fremtiden.

Ifølge Eigil Kaas kan man dog stadig nå at reagere, hvis det vel og mærke sker prompte.

– Hvis det lykkes at holde mængden af CO2 under 400 ppm om 100 år, er der 80 % chance for, at vi kan holde temperaturstigningen på under 2 grader celsius. Men man skal ikke ret meget højere op end 400 ppm, før der er stor sandsynlighed for, at den globale temperatur vil stige mere end to grader. Og det er klart, at der vil ske en række globale ændringer, hvis temperaturen på kloden stiger, siger han.

Kilde: Heidi Amsinck, Jyllands-Posten (26.01.05), Udland, s. 11.

Denne nyhed er fra MILJØ INFO

MILJØ INFO er en elektronisk informationsservice til alle, der beskæftiger sig professionelt med miljø og arbejdsmiljø.

Få mere info på: http://www.miljoinfo.dk

MILJØ INFO leverer nyhederne til Øko-nets oplysning om drivhuseffekten, dens forebyggelse og konsekvenser.

Skriv et svar