Udgivet i Skriv en kommentar

Global Conscience – Konference

global_conscience145

I dagene 23.-24. maj arrangers der en konference med titlen Global ansvarlighed – miljø, fattigdom og social udvikling – eller på engelsk: Global Conscience – environment, poverty and social development.

Konferencen foregår på Christiansborg i Landstingssalen.

Arrangørerne af konferencen er:

Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnatur­fonden, SiD, NOAH, Tidsskriftet Salt, Det Økologiske Råd, OVE, Øko-net, Le Monde Diplomatique, Attac-Danmark samt en række forskere og u-landseksperter.

 

Formålet med konferencen er, at:

Bidrage til at fastholde visionen om bæredygtig udvikling som princip for verdens fremtid. Det vil i den konkrete sammenhæng sige, at levere et stærkt tværfagligt budskab om hvordan kampen mod fattigdom og for et bedre miljø hænger uløseligt sammen. Vi vil kritisere den snævre økonomiske verdensopfattelse, der anser penge for at være den eneste ressource, der er knaphed på, og den ud fra hvilken alle andre problemer må prioriteres. I stedet for at sigte mod konsensus om enkle (forenklede) problemstillinger anskuet ud fra økonomiens ofte snævre synsvinkel, vil vi sigte mod en værdibaseret anskuelse af verden i al dens dynamiske sammensathed. Det er et spørgsmål, der først og fremmest må afgøres på det demokratisk-politiske niveau – ikke kun af eksperter og slet ikke kun af økonomer.

 

Baggrunden for konferencen:

Ideen til hele arrangementet er aktualiseret af, at Institut for Miljøvurdering (IMV) har en lukket konference, (Copenhagen Consensus CC – eller blot ”Lomborgkonferencen”) under forberedelse. Her er et panel af 9 internationalt kendte økonomer sat til at foretage en prioritering af klodens efter arrangørernes mening 10 mest påtrængende problemer.

Det lukkede, uklarheden om hvordan de 10 problemer er udvalgt, deres utilstrækkelighed og den rent økonomiske tilgang, samt den hidtidige erfaring med IMV’s og dets leders verdensopfattelse og omgang med viden og medier har gjort, at vi finder, at der er endnu mere brug for ikke en ’mod-’ men en ’med-konference’, der anskuer tingene åbent, i en bredere sammenhæng og i en større kompleksitet, end den økonomer forankret i et IMV-arrangement kan forventes at få øje på.

 

Indhold:

Konferencen vil fokusere på natur, miljø og arbejdstagerrettigheder såvel som fattigdomsbekæmpelse. Klodens miljøproblemer er ikke afhjulpet, men mindst ligeså alvorlige som de var for 10 år siden og på flere punkter værre. Løsningen på miljøkrisen kræver grundlæggende ændringer i den måde, som produktion og forbrug foregår på. Der må skabes andre rammer for dagliglivet både i og udenfor arbejdslivet, dvs. både for borgere og arbejdstagere, og forholdet mellem de industrialiserede lande og udviklingslandene må ændres.

Løsningen af miljøproblemerne kan ikke ske på bekostning af løsning af fattigdomsproblemerne og omvendt. De hænger uløseligt sammen. Bekæmpelse af fattigdom er en forudsætning (men ikke en garanti) for at løse miljøproblemerne, og bekæmpelse af miljøproblemerne er en forudsætning for at kunne leve et rigere – ikke fattigt liv. Ligeledes er forbedring af arbejdstagerrettighederne en væsentlig faktor, når man ønsker at mindske fattigdomsproblemerne. Løsningen af de 10 problemer, som IMV har stillet op, er ikke noget vi skal vælge imellem. Det giver ingen mening at sige, at uddannelse af analfabeter skal vente indtil klimaproblemet er løst – eller omvendt.

 

Konferencens program:

Søndag den 23.5

10.00 Velkomst v. arrangørerne
10.10 Udenrigsminister Per Stig Møller

 

Session A – Kan kloden bære?

10.25 Klaus Töpfer, Direktør, UNEP
11.10 EU miljøkommissær, Margot Wallström
11.55 Debat
12.30 Frokost

 

Session B – Hvordan kan vi være ansvarlige over for miljøet og de fattige på samme tid?

13.30 Sunita Narain, Direktør, Center for Science and Environment (CSE), New Delhi
14.15 Martin Rocholl, Direktør, Friends of the Earth, Europe
14.50 Joan Martinez-Alier, Prof. Frie Universitet, Barcelona
15.25 Pause

 

Session C – Social omfordeling på globalt plan – hvordan styres den økonomiske udvikling?

15.55 Vandana Shiva, Dir., Research Foundation for Science, Technology and Natural Resources, New Delhi
16.40 Charles Villa-Vicencio, Direktør, The Institute for Justice and Reconciliation, Sydafrika
17.25 Anna Lise Mortensen, Direktør for Bæredygtig Udvikling, Brd. Hartmann
18.00 Debat
18.25 Afrunding v/ Svend Auken, MF, tidligere miljø- og energiminister

 

Mandag d. 24. maj

9.00 Velkomst
9.15 Øystein Dahle, Præsident for World Watch Institute
Bjørn Eriksen, norsk LO: Udviklingens skævheder. Hvad gør fagbevægelsen?
Tarja Cronberg, MP, Finland: Bæredygtig udvikling på regionalt niveau

 

11.00 Knud Vilby, forfatter: Fattigdomsbekæmpelse, en handlingsrettet status
Kathrine Richardson, prorektor, Århus Universitet: Kan man tale om globale miljøforandringer?
John Holten Andersen, Salt: Natur- og miljøkampens betingelser – kan det gøres op i penge?
12.30 Debat
13.00 Frokost

 

14.00 Stakeholders bud på handling: 10 minutters oplæg til hver af følgende:
Christian Ege, Det Økologiske Råd
Kenneth Haar, Attac, Danmark
Nils Brøgger, Handelsrøveri-kampagnen, Mellemfolkeligt Samvirke
Kenneth Hermele, Forum Syd, Sverige
Jesper Lund Larsen, SID
Pia Olsen, Danmarks Naturfredningsforening
15.00 Debat
15.30 Pause

16.00 Afrunding v/ Elsebeth Gerner Nielsen, MF (R) og Pernille Rosenkrantz Theil, MF (Ø)

17.00 Afslutning

 

Du kan læse mere om konferencen på Global Conscice hjemmesiden her:

Skriv et svar