Udgivet i Skriv en kommentar

Tiår for Uddannelse for BU

unesco_10_logo

For at understøtte bestræbelserne for at fremme udvikling, der er socialt ønskelig, økonomisk holdbar og økologisk bæredygtig, besluttede FN’s generalforsamling i 2002 en resolution, der etablerede et FN’s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

Tiåret vil strække sig over perioden 2005 – 2014.

UNESCO har fået til opgave at koordinere og fremme aktiviteterne i tiåret.

 

Formålet med tiåret:

Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling i Johannesburg 2002 bekræftede behovet for at integrere bæredygtig udvikling ind i alle niveauer af uddannelsessystemerne, for at gøre det muligt for undervisning at blive en hovedkraft for forandringer. Tiåret har til formål at fremme undervisning som fundamentet for bæredygtigt samfund og at styrke det internationale samarbejde for udvikling af innovative metoder, programmer og praksis for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.

 

UNESCO’s rolle i tiåret:

UNESCO vil have to hovedopgaver i tiåret:

Udvikling af en implementeringsplan.

Overvåge implementeringen og følge op herpå.

 

Du kan læse mere om tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på UNESCO’s hjemmeside her:

Skriv et svar