92-gruppens evaluering

I 2002 udførte 92-gruppen en evaluering af Danmarks opfyldelse af internationale aftaler om bæredygtig udvikling. Dette skete med udgivelse af rapporten:

Danmark på vej? En evaluering af Danmarks opfyldelse af internationale aftaler om bæredygtig udvikling

Du kan her downloade rapporten “Danmark på vej?“.

En korte sammenfatning af rapporten viser at:

Næsten 10 år efter FN’s konference om bæredygtig udvikling i Rio de Janeiro, foretager 92-gruppen en vurdering af Danmarks opfyldelse af internationale aftaler om bæredygtig udvikling. Konklusionerne i evalueringsrapporten, ”Danmark på vej?”, viser, at Danmark på mange områder er nået længere i omstillingen til et bæredygtigt samfund end mange andre lande, men at der alligevel stadig er langt igen, før dette mål er nået.

Evalueringen fokuserer på nogle af de helt centrale globale problemstillinger:

  • Klima og bæredygtig energi.
  • Bevarelse af biodiversitet.
  • Bæredygtig fødevareforsyning.
  • Miljøbistand til udviklingslande.
  • Globalt bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre.

På ingen af områderne har 92-gruppen kunnet give Danmark topkarakterer. Miljøbistanden til udviklingslandene og indsatsen på klima- og energiområdet er det, der er gået bedst. Mindre godt er det gået med ændringen af produktions- og forbrugsmønstre og omstillingen til bæredygtig fødevareforsyning. Allerdårligst er det gået med Danmarks arbejde med biodiversitet.

På trods af at Danmark i en årrække har været anerkendt som en af verdens ledende nationer, når det gælder indsatsen for miljø og udvikling, er der derfor ingen grund til at hvile på laurbærrene. Der er brug for flere brede politiske forlig og folkelig opbakning. Samtidig skal markedsmekanismerne sættes til at arbejde for en bæredygtig udvikling. Sidst, men ikke mindst, peger 92-gruppen på, at der er behov for klare mål i Danmarks indsats for bæredygtig udvikling. Der er stadig langt igen.

Evalueringens konklusioner er ikke udelukkende et udtryk for, at Danmark har gjort for lidt. De peger også på, hvor meget det kræver at arbejde med bæredygtighed på alle planer. Når selv et land som Danmark, der har gjort forholdsvis meget i international sammenhæng, stadig ikke opfylder alle konventionerne, er der grund til bekymring for den globale udvikling.

92 gruppen er et forum for bæredygtig udvikling. Forummet består af 20 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der har samarbejdet i 92-gruppen siden forberedelserne til FN’s Miljø- og Udviklingskonference i Rio de Janeiro. Fokus er nu på opfølgningen på FN’s topmøde om bæredygtig udvikling i Johannesburg.

Det overordnede mål med 92-gruppens arbejde er at bidrage til en bæredygtig udvikling i Danmark og resten af verden. Bæredygtig udvikling indebærer såvel fattigdomsbekæmpelse som beskyttelse af naturgrundlaget.