Danmarks Nationale Strategi

På FN`s Rio-konference i 1992, blev alle lande opfordret til at udarbejde nationale strategier for bæredygtig udvikling.

I juni 2001 offentliggjorde den danske regering sin første nationale strategi for bæredygtig udvikling, den havde titlen ”Udvikling med omtanke – fælles ansvar”.

Efter regeringsskiftet i 2001 udarbejdede den nye danske regering en ny national strategi for bæredygtig udvikling. Den blev offentliggjort i juni 2002 med titlen ”Fælles fremtid – udvikling i balance”.

Du kan her downloade Juni 2001 strategien “Udvikling med omtanke – fælles ansvar”.

Du kan her downloade Juni 2002 strategien ”Fælles fremtid – udvikling i balance”

De to strategier er på mange områder ens og har mange formuleringer til fælles, men der er dog også forskelle, idet strategien fra 2002 har nogle blødere formuleringer og målsætningerne er mindre forpligtigende og løsere formuleret.

I de følgende sider vil der blive refereret til den nugældende strategi ”Fælles fremtid – udvikling i balance”