Strategiens gennemførelse

Gennemførelse- et fælles ansvar

For at bringe strategien til gennemførelse finder regeringen, ”er der behov for et aktivt samspil og dialog mellem en lang række aktører. Der skal ske en indsats på både nationalt og lokalt niveau, fra aktører i sektorerne og fra organisationer og borgerne for at nå målene i denne strategi. Et system med indikatorer skal medvirke til at følge fremskridt med at nå strategiens mål.”

Overvågning og opfølgning – fra mål til resultat

”Bæredygtig udvikling er en langsigtet proces med langsigtede mål. Det er nødvendigt at have overblik over, om udviklingen går i den rigtige retning, og at der nås resultater. Regeringen vil derfor løbende overvåge og rapportere, hvordan det går med at gennemføre strategien og opnå resultater, der går i retning af bæredygtig udvikling.

Indikatorer vil være et udgangspunkt for at rapportere om fremskridt mod en bæredygtig udvikling. Der er udviklet et sæt indikatorer for bæredygtig udvikling i sammenhæng med strategien, der kan følge udviklingen i forhold til vigtige mål og indsatser i strategien for bæredygtig udvikling.

Indikatorsættet består af et mindre antal overordnede nøgleindikatorer og et sæt af indikatorer, der retter sig mod hvert af strategiens indsatsområder. Indikatorerne fokuserer på udvikling og resultater i forhold til strategiens mål om bæredygtig udvikling.”

Kilde: ”FÆLLES FREMTID – udvikling i balance”

Nøgleindikatorer.

tabel_key_indikatorer