Strategiens opbygning

I den nationale strategi for bæredygtig udvikling beskriver regeringen de mål og initiativer, som er nødvendige for, at Danmark kan bidrage til en bæredygtig udvikling.

Strategien sætter fokus på arbejdet med integration af hensyn til miljøet i syv udvalgte sektorer:

 • Landbrug og fiskeri.
 • Skovbrug.
 • Industri.
 • Handel og service.
 • Transport.
 • Energi.
 • By- og boligudvikling.

Herudover behandles nogle tværgående indsatser til imødegåelse af vigtige udfordringer:

 • De menneskeskabte klimaforandringer.
 • Sammenhængen mellem miljø og sundhed.
 • Effektivt ressourceforbrug.
 • Beskyttelse af den biologiske mangfoldighed.
 • Den internationale indsats.

Strategien har et tidsperspektiv på 20 år. For hvert indsatsområde præsenterer regeringen Danmarks langsigtede mål og sigtelinier frem mod 2020. Udviklingsperspektiver og udfordringer samt mål og indsats i den kommende tid er beskrevet.

Regeringen vil følge op på strategiens visioner og mål med udarbejdelse af handlingsplaner, programmer og konkrete initiativer inden for de pågældende sektorer og områder.

Indsatsen for at sikre bæredygtig udvikling i form af konkrete initiativer, handlingsplaner med videre, vil indgå i regeringens løbende samfundsøkonomiske prioritering.