Strategiens visioner og mål

Den danske strategis vision om bæredygtig udvikling bygger på otte mål og principper:

1. Velfærdssamfundet skal udvikles og der skal ske en afkobling af sammenhængen mellem vækst og miljø- påvirkning.
2. Der skal være et sikkert og sundt miljø for alle og vi skal opretholde et højt beskyttelsesniveau .
3. Vi skal sikre en høj biologisk mangfoldighed og beskytte økosystemerne.
4. Ressourcerne skal udnyttes bedre.
5. Vi skal yde en aktiv international indsats.
6. Miljøhensyn skal indgå i alle sektorer.
7. Markedet skal understøtte bæredygtig udvikling.
8. Bæredygtig udvikling er et fælles ansvar, og vi skal måle fremskridt.