Tværgående indsats

Regeringen har også i strategien for bæredygtig udvikling valgt at behandle de vigtige udfordringer der går på tværs af alle sektorer, men er af stor betydning for sektorer og derfor er vigtige elementer i indsatsen for bæredygtig udvikling.

Disse tværgående indsatser er indenfor følgende områder:

Du kan læse om regeringens strategi for de enkelte områder ved at klikke på områderne ovenfor.