Energi

”Regeringen har lanceret en række nye initiativer i Energispareredegørelse 2003. Regeringen lægger vægt på, at der sker en omkostningseffektiv indsats for vedvarende energi og energibesparelser, der samtidig medvirker til at mindske markedsforvridninger.”

”Regeringen lægger stor vægt på det internationale samarbejde som middel til at fremme en bæredygtig udvikling på energiområdet. Omdrejningspunktet for vedvarende energi vil være implementeringen af og opfølgningen på EU’s vedvarende energidirektiv fra 2001.”

”I Johannesburg tog det danske EU-formandskab initiativ til at samle de lande, som ville gå længere med vedvarende energi, end hvad der kunne opnås enighed om i Johannesburgplanen. Med dannelsen af The Johannesburg Renewable Energy Coalition erklærede 66 lande, at de ønskede et stærkere samarbejde om global og regional udbredelse af vedvarende energi. Som et led i opfølgningen af dette initiativ afholdt miljøministeren og økonomi- og erhvervsministeren en international konference om vedvarende energi i Sønderborg i september 2003. Der er i dag mere end 80 medlemmer af koalitionen.”

 

Kilde: ”Verdenstopmødet i Johannesburg og Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling”.