Ernæring og landbrug

”Danmark har ved midtvejsevalueringen af EU’s fælles landbrugspolitik arbejdet for en markedsorientering af EU’s landbrugspolitik. Resultatet blev en reform, der sikrer en delvis afkobling mellem produktion og støtte, og som fremmer en bæredygtig fødevareproduktion. Med reformen knyttes udbetaling af støtte sammen med krav om at overholde standarder for miljø, fødevaresikkerhed, dyre- og plantesundhed og dyrevelfærd, og kravet om at holde alle landbrugsarealer i god landbrugs- og miljømæssig stand (såkaldt cross compliance). Endvidere styrkes landdistriktspolitikken indholdsmæssig og finansielt.

Regeringen lægger vægt på en flersidig anvendelse af landbrugsjorden under hensyn til natur, miljø og landskabelige værdier samt fortsat bosætning og udvikling i landdistrikterne.”

 

Kilde: ”Verdenstopmødet i Johannesburg og Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling”.