Fattigdom og ulighed

”I Johannesburgplanen anerkendes den fremtrædende rolle handel kan spille for opnåelse af bæredygtig udvikling og fattigdomsbekæmpelse.”

”Danmark lagde gennem EU vægt på, at Cancún ministerkonferencen skulle sikre udviklingslandene et større udbytte af det internationale handelssamarbejde og dermed midler til fremme af bæredygtig udvikling. EU er indstillet på at imødekomme udviklingslandene på en række centrale områder som toldreduktioner, begrænsning af interne subsidier og eksportsubsidier på landbrugsområdet, accept af en lang række ønsker vedrørende særlig og differentieret behandling af udviklingslandene, herunder at gennemføre eksisterende WTO-regler.

Regeringen lægger vægt på, at miljø i højere grad inddrages i WTO-forhand-lingerne. Såvel Johannesburg planen som Doha-rundens ”udviklingsdagsorden” understreger nødvendigheden af, at international handel samt nationale og internationale målsætninger for miljøbeskyttelse understøtter hinanden.”

”Johannesburgplanens opfordring til udvidet markedsadgang for miljøvenlige varer og begrænsning i anvendelsen af ikke bæredygtige subsidier er fortsat centrale forhandlingsemner på Doha dagsordenen, som vil blive forfulgt fra dansk side.”

Kilde: ”Verdenstopmødet i Johannesburg og Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling”.