Kemikalier

”Regeringen har som mål, at der i 2020 ikke længere må være produkter eller varer på markedet, som indeholder kemikalier med særligt problematiske effekter for sundhed eller miljø.

For at opnå et højt beskyttelsesniveau skal forsigtighedsprincippet ligge til grund for indsatsen. Også substitutionsprincippet et vigtigt, hvis vi skal nå målet. Det indebærer, at et skadeligt stof, produkt eller proces, der udgør en risiko, erstattes med andre mindre skadelige stoffer, produkter eller processer. Men det kræver, at vi har viden om alternativernes effekter på sundhed og miljø, og den viden har vi ofte ikke i dag.”

”Danmark og en række andre lande presser på for at få vedtaget en ambitiøs og effektiv ny kemikaliestrategi og lovgivning i EU (REACH), der bl.a. kan give os den nødvendige viden for at kunne handle effektivt. Industrien skal have ansvaret for at vise, at produktionen og anvendelsen af kemikalier sker uden fare for sundhed og miljø. Danmark vil arbejde for, at der ikke må markedsføres kemiske stoffer, hvis den grundlæggende viden ikke er tilvejebragt af producenterne indenfor en nærmere tidsfrist. Særligt problematiske stoffer må kun anvendes, hvis der er givet tilladelse til det.”

”Tungmetaller kan ikke nedbrydes og ophobes i naturen og i fødekæden. Danmark er aktiv i FN’s miljøprogram UNEP, hvor der arbejdes med global begrænsning af kviksølv og andre tungmetaller. Danmark er et land, der har indført meget store begrænsninger i brugen af kviksølv i produkter. EU-Kommissionen er ved at udarbejde en ny kviksølvstrategi, der skal være færdig i 2004. Strategien vil være et konstruktivt bidrag til UNEP’s regeringsmøde i 2005, hvor den fremtidige globale indsats på kviksølvområdet skal fastlægges.”

 

Kilde: ”Verdenstopmødet i Johannesburg og Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling”