Klimaforandringer

Den store miljømæssige udfordring som klimaændringerne udgør, vil Danmark imødegå, ved at opfylde den danske reduktionsforpligtigelse fra Kyoto-protokollen.

”Danmark skal ifølge Kyoto-protokollen og EU’s byrdefordelingsaftale reducere udledningerne af drivhusgasser med 21 % i 2008-2012 i forhold til niveauet i 1990. En ambitiøs reduktion som skal opnås på en omkostningseffektiv måde. De fleksible mekanismer, dvs. køb af såkaldte kreditter fra reduktionsprojekter i udlandet og køb af kvoter, vil bidrage til en omkostningseffektiv opfyldelse af Danmarks forpligtelse. Dette afspejler, at drivhusgasudledning er et globalt problem, hvor der globalt bør sikres størst mulig reduktion for pengene. Fleksible mekanismer skal også bidrage til udvikling i udviklingslandene og Central- og Østeuropa gennem overførsel af know-how og kapital.

Kyoto-protokollen er et vigtigt første skridt i retning af at imødegå globale klimaforandringer. Danmark og EU arbejder for at fremme en diskussion om yderligere globale skridt, som ikke mindst handler om reduktioner efter 2012.”

Kilde: ”Verdenstopmødet i Johannesburg og Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling”.